Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izvještaj o provođenju strategije okončanja rada: obraćanje tužioca Brammertza Savjetu bezbjednosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAC
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Haag, 5. decembar 2012.
LP/TP/PR1539t

Izvještaj o provođenju strategije okončanja rada: obraćanje tužioca Brammertza Savjetu bezbjednosti

 Serge Brammertz, tužilac MKSJ

Serge Brammertz, tužilac, predstavio je danas Savjetu bezbjednosti 18. izvještaj Tužilaštva o sprovođenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda. U svom obraćanju Savjetu bezbjednosti, govorio je o napretku ostvarenom u vezi sa statusom preostalih prvostepenih i drugostepenih postupaka, saradnji država na području bivše Jugoslavije i podršci krivičnom gonjenju za ratne zločine na nivou država u regionu.

Govoreći o preostalim prvostepenim i drugostepenim postupcima, tužilac je naglasio da je glavni cilj postignut s početkom posljednjeg suđenja na MKSJ-u, suđenja Goranu Hadžiću, u oktobru 2012. Značajan napredak je ostvaren u suđenjima u predmetima Mladić, Karadžić i Stanišić i Simatović. Odjeljenje za žalbene postupke se priprema za priliv rada na žalbenim postupcima.

Ukazujući na ključnu ulogu saradnje država sa Tužilaštvom, tužilac je izjavio da Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija i dalje pravovremeno ispunjavaju zahtjeve za pomoć Tužilaštva. Nova vlada Srbije je iznijela uvjeravanja tužiocu da će održati ranije pozitivne nivoe saradnje i intenzivirala je napore u istrazi mreža podrške optuženima koji su bili u bjekstvu. 

Osvrnuvši se na regionalnu saradnju, tužilac je izjavio da će “saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine uskoro napraviti pozitivan korak naprijed. Pozdravio je nedavnu odluku Bosne i Hercegovine i Srbije da potpišu Protokol o saradnji tužilaštava dvije države o razmjeni dokaza i informacija u predmetima u vezi s ratnim zločinima. Tužilac podstiče strane da potpišu Protokol bez daljnjeg odlaganja jer će on “pružiti praktična rješenja za unapređenje istražnih kapaciteta i jačanje profesionalne interakcije između tužilaštava.

Dok se vlasti pojednih država, naročito u Bosni i Hercegovini, i dalje suočavaju s poteškoćama u krivičnom gonjenju predmeta u vezi s ratnim zločinima, tužilac je podstakao pravosudne vlasti u toj zemlji da privedu kraju obradu istražnih materijala koje im je proslijedilo Tužilaštvo MKSJ-a i, gdje je to moguće, da ih krivično gone. Izjavio je da se Bosna i Hercegovina i dalje suočava sa stotinama neriješenih predmeta u vezi s ratnim zločinima i da nema izgleda da će ispuniti rokove iz Strategije za ratne zločine. “Potrebno je preduzeti sveobuhvatne mjere kako bi se ta situacija popravila.

Kako bi pomoglo u pronalaženju rješenja, Tužilaštvo je posvetilo veću pažnju izgradnji kapaciteta u regionu nastavkom provođenja strategija za usmjeravanje stručnih znanja i vještina ka državnim vlastima. Osim toga, Tužilaštvo je nastavilo da podržava rad svojih međunarodnih partnera na obuci tužilaca u regionu. Tužilaštvo je takođe intenziviralo rad na svom projektu naslijeđa u vezi sa krivičnim gonjenjem za seksualno nasilje jer veliki broj takvih zločina tek treba da bude procesuiran.

Na kraju, tužilac je pomenuo nedavne presude izrečene u predmetima Gotovina i Markač i Haradinaj, Balaj i Brahimaj, koje su izazvale “brojne reakcije o sposobnosti Međunarodnog suda da promoviše pravdu u bivšoj Jugoslaviji. Tužilac je izjavio da “iako se razlozi u prilog donošenja oslobađajućih presuda u ova dva predmeta u velikoj mjeri razlikuju, nema sumnje da je postojanje teških zločina dokumentovano u toku tih postupaka i da  “žrtve tih zločina imaju pravo na pravdu”. Tužilac je podstakao državne vlasti u regionu “da nastave borbu protiv nekažnjivosti u okviru svojih nadležnosti, uključujući kroz jačanje regionalne saradnje.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu