Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Javni pretres po zahtjevu u predmetu Lajić zakazan za danas u 16:00 sati

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 17. jun 1996.
CC/PIO/089t

Javni pretres po zahtjevu u predmetu Lajić zakazan za danas u 16:00 sati

Javni pretres po zahtjevu Tužilaštva da se povuku optužbe protiv Gorana Lajića, koji je trenutno u pritvoru Međunarodnog suda, i da se on pusti iz pritvora, održaće se danas u 16:00 sati pred Pretresnim većem I.

Podaci o postupku

U zahtjevu podnesenom 12. juna 1996, Tužilaštvo je od Pretresnog vijeća I zatražilo da povuče optužbe protiv Gorana Lajića na osnovu toga što on nije onaj Goran Lajić koji je imenovan u optužnici u predmetu "Sikirica i drugi". Ovaj zahtjev je podnesen bez odricanja prava na optužbe protiv onog Gorana Lajića koji se spominje u optužnici.

Goran Lajić čije se puštanje na slobodu traži, uhapšen je 18. marta 1992. godine u Njemačkoj i predat Međunarodnom sudu 13. maja 1996. godine na osnovu toga što su se njegovo ime i datum rođenja poklapali s podacima o Goranu Lajiću koji se pominje u optužnici. Njegovo prvo stupanje pred sud održano je pred Pretresnim vijećem I 17. maja 1996. godine kada se izjasnio da nije kriv ni po jednoj od tačaka optužnice i tvrdio da je žrtva zamjene identiteta. On je pred Pretresnim vijećem izjavio da "nikada nije vidio logor Keraterm".

Tokom prvog stupanja pred sud, Tužilaštvo je sprovelo detaljna ispitivanja kako bi se razriješilo pitanje identiteta optuženog. Pripremljen je foto-panel u kojem je bila i fotografija Gorana Lajića koji se nalazi u pritvoru Međunarodnog suda, koji je pokazan desetorici svjedoka.

Devet svjedoka nije moglo da identifikuje ovog Gorana Lajića kao stražara i isljednika u logoru Keraterm. Međutim, jedan svjedok je izjavio da je 90% siguran da je ovaj Goran Lajić počinilac zločina u logoru Keraterm.

Sa Goranom Lajićem koji je u pritvoru Međunarodnog suda Tužilaštvo je obavilo razgovor 10. juna 1996. godine u vezi s pitanjem njegovog identiteta. Na osnovu rezultata ovog razgovora i identifikacija putem foto-panela koje je obavilo Tužilaštvo, tužilac je zaključio da ne postoji dovoljno dokaza za zaključak da je Goran Lajić koji je u pritvoru Međunarodnog suda ista osoba kao i ona imenovana u optužnici koju je 21. jula 1995. godine potvrdio sudija Vorah.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org