Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Johan Tarčulovski prebačen u Nemačku na izdržavanje kazne

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 7. jul 2011.
VE/MOW/PR1425t
 


Johan Tarčulovski prebačen u Nemačku na izdržavanje kazne

 

Johan Tarčulovski

Johan Tarčulovski, bivši  policajac iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije (BJRM), danas je prebačen u Nemačku na izdržavanje dvanaestogodišnje kazne za zločine počinjene nad Albancima tokom sukoba u BJRM 2001. godine.

Žalbeno veće je 19. maja 2010. godine potvrdilo osuđujuću presudu za naređivanje, planiranje i podsticanje na zločine nad Albancima tokom policijske operacije izvedene 12 avgusta 2001. godine u selu Ljuboten u severnom delu BJRM. Tarčulovski je proglašen krivim za ubistvo trojice albanskih civila, bezobzirno pustošenje dvanaest kuća i druge imovine i okrutno postupanje prema trinaest albanskih civila.

Žalbeno veće je odbacilo sve osnove za žalbu i potvrdilo izrečenu kaznu od 12 godina zatvora.

Saoptuženog u ovom predmetu, Ljubeta Boškoskog, ministra unutrašnjih poslova BJRM od maja 2001. do novembra 2002. godine, i Pretresno i Žalbeno veće oslobodilo je svih optužbi.

Ovo je jedini predmet u vezi sa sukobom na teritoriji BJRM koji je vođen pred MKSJ.

Predsednik Međunarodnog suda je 23. avgusta 2010. godine doneo odluku kojom je odredio Nemačku kao državu u kojoj će Tarčulovski izdržavati kaznu. Tarčulovski je četvrto osuđeno lice koje se prebacuje u Nemačku. Međunarodni sud zahvaljuje nemačkim vlastima na kontinuiranoj podršci u obezbeđivanju izdržavanja kazni Međunarodnog suda.

Međunarodni sud koristi ovu priliku da naglasi ključnu ulogu koju države članice imaju u sprovođenju kazni koje je izrekao. Od svog osnivanja pre 18 godina, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije između 1991 i 2001. godine. Postupci protiv 126 lica su okončani. Međunarodni sud je do danas potpisao ugovore o sprovođenju kazni sa 17 država. Međunarodni sud poziva države članice da mu pomognu obezbeđivanjem dodatnih kapaciteta za sprovođenje kazni kako bi se obezbedilo uspešno okončanje njegovog mandata.


*****

Dodatne informacije o sprovođenju kazni

Informacije o ovom predmetu

Postupke u sudnicama možete pratiti na vebsajtu Međunarodnog suda


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu