Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

John Hocking ponovo imenovan za sekretara Međunarodnog suda

MEĐUNARODNI SUD
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvanični dokument)
Haag, 17. april 2013.
KE/CS/PR1558t

John Hocking ponovo imenovan za sekretara Međunarodnog suda

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju pozdravlja ponovno imenovanje Johna Hockinga za sekretara Međunarodnog suda.

Odluku o imenovanju, koje stupa na snagu u srijedu, 15. maja 2013., donio je, u skladu sa Statutom Međunarodnog suda, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon uz konsultacije s predsjednikom Međunarodnog suda Theodorom Meronom. John Hocking je imenovan na period od četri godine ili do okončanja mandata Međunarodnog suda, ako ono nastupi ranije.

Kao sekretar Međunarodnog suda, g. Hocking je zadužen za tijelo Međunarodnog suda koje pruža administrativnu, pravnu i drugu podršku neophodnu za uspješno okončanje mandata suda.

Gospodin Hocking dugo godina radi na MKSJ-u, a u ovoj instituciji je počeo raditi 1997. Obavljao je funkciju zamjenika sekretara Suda od decembra 2004. do januara 2009., kada je imenovan za vršioca dužnosti sekretara Međunarodnog suda. Na mjesto sekretara Suda imenovan je 15. maja 2009.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je gospodina Hockinga za sekretara Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) 18. januara 2012., i na toj će dužnosti biti istovremeno dok bude obavljao dužnosti na MKSJ-u. MMKS će obavljati više ključnih funkcija MKSJ-a i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu po okončanju njihovih mandata.