Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

John Hocking ponovo imenovan za sekretara MKSJ, na treći mandat

Međunarodni sud | | Hag |

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju pozdravlja ponovno imenovanje Johna Hockinga iz Australije na treći mandat na funkciji sekretara Međunarodnog suda. 

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres, nakon konsultacija s predsednikom Međunarodnog suda Carmelom Agiusom, ponovo je imenovao g. Hockinga, a imenovanje je stupilo na snagu 15. maja 2017, u skladu sa Statutom Međunarodnog suda.  Gospodin Hocking će podržavati završetak rada Međunarodnog suda do njegovog zatvaranja 31. decembra 2017.

Kao sekretar suda, g. Hocking je na čelu organa Međunarodnog suda koji pruža administrativnu, pravnu i drugu podršku neophodnu za uspešno ispunjenje mandata suda.

Gospodin Hocking, sekretar MKSJ koji najduže obavlja tu funkciju, prvi put je imenovan 15. maja 2009, a ponovo je imenovan 15. maja 2013. Od 2012. do 2016. godine istovremeno je obavljao i funkciju prvog sekretara Mehanizma za međunarodne krivične sudove.