Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Kanali Međunarodnog suda na društvenim mrežama pušteni u rad uživo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan document.)
 

Hag, 1. oktobar 2010.
FT/MOW/1363t


Kanali Međunarodnog suda na društvenim mrežama pušteni u rad uživo

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je aktivirao svoje zvanične profile na društvenim mrežama YouTube i Twitter u sklopu napora da doprinese svojoj politici transparentog pravosudnog procesa i da javnosti približi aktivnosti suda.

Putem kanala YouTube Međunarodnog suda i njegovog Twittera, predstavnici sredstava javnog informisanja i šira javnost mogu da prate aktuelna suđenja i događaje u sudnicama, kao i da pristupe video arhivama.

“Ovo je još jedan istorijski korak koji je preduzeo Međunarodni sud u naporima da obezbedi veću pravosudnu transparentnost i dostupnost” izjavio je sekretar MKSJ John Hocking.

Osim što će moći da pogledaju odabrane video materijale priznanja krivice, svedočenja svedoka i kratke dokumentarne filmove o Međunarodnom sudu i njegovom radu, korisnici na internetu će uskoro biti u mogućnosti da vide dosadašnja stupanja pred sud i presude. Kanal YouTube Međunarodnog suda trenutno sadrži više od 200 video materijala na engleskom, francuskom i bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

Međunarodni sud trenutno putem Twittera šalje najsvežije vesti o najnovijim aktivnostima i događajima iz sudnica, uključujući sudske odluke i druge pravne dokumente. Takođe, planira se da se poruke preko Twittera šalju uživo sa presuda i važnih konferencija za štampu. Korisnici će isto tako dobijati ažurirane rasporede suđenja, a u slučaju promene rasporeda i važnih vesti, biće smesta obavešteni.
   
Javnost se može reegistrovati na kanal YouTube Međunarodnog suda na http://www.youtube.com/ICTYtv a može ga pratiti na Twitteru na http://www.twitter.com/ICTYnews.

Ove društvene mreže su razvijene u sklopu Outreach programa Međunarodnog suda i dopunjuju informacione usluge koje pruža internet stranica MKJS i njegova Služba za medije.


***

Za detaljnije informacije o ovom projektu, predstavnici sredstava javnog informisanja mogu stupiti u kontakt s Nermom Jelačić, portparolom Sekretarijata i Sudskih veća na jelacic [at] un.org i +31 65 357 8006


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org


ictytv