Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija u Foči "Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini"

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
OUTREACH
PROGRAMME DE COMMUNICATION
OUTREACH

Haag, 13. oktobar 2004.

RC/P.I.S./901-t


KONFERENCIJA U FOČI

"PRIBLIŽAVANJE MKSJ-A LOKALNIM ZAJEDNICAMA

U BOSNI I HERCEGOVINI"


U subotu 9. oktobra 2004. Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) održali su konferenciju u Foči, Bosna i Hercegovina, pod naslovom "Rad MKSJ-a u vezi sa zločinima koji su tokom rata počinjeni u Foči".


Ovaj događaj je Međunarodnom sudu omogućio da predstavnike lokalne zajednice u Foči - udruženja žrtava, opštinske vlasti, predstavnike sudskih i policijskih organa, kao i domaće političare i predstavnike civilnog društva - upozna s detaljnim i sveobuhvatnim pregledom aktivnosti Međunarodnog suda u vezi sa navodima o teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava počinjenim u Foči tokom oružanog sukoba 1992. - 1995.


Visoki zvaničnici MKSJ-a koji su učestvovali u predmetima koji se odnose na zločine u Foči upoznali su prisutne sa detaljima provedenih istraga, strategijom Tužilaštva i dokazima koji su izneseni tokom suđenja, kao i utvrđenim činjenicama.


Ovo je druga konferencija u nizu događaja pod nazivom "Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" u kojima Međunarodni sud direktno komunicira sa zajednicama koje su najviše pogođene zločinima za čije je kažnjavanje nadležan MKSJ. Konferencija u Foči fokusirala se na dva predmeta - Kunarac i drugi i Krnojelac.


U predmetu Kunarac i drugi utvrđeno je van svake razumne sumnje da su pripadnici oružanih snaga bosanskih Srba koristili silovanje kao instrument zastrašivanja i da su optuženi igrali aktivnu ulogu u toj kampanji. Svi optuženi su proglašeni krivim i trenutno se nalaze na odsluženju kazni za sljedeća krivična djela:


Dragoljub Kunarac


28 godina zatvorske kazne
zločini protiv čovječnosti (član 5 - mučenje; silovanje; porobljavanje)

Radomir Kovač


20 godina zatvorske kazne
kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 - silovanje; povrede ličnog dostojanstva)
zločini protiv čovječnosti (član 5 - porobljavanje; silovanje)

Zoran Vuković


12 godina zatvorske kazne
kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 - mučenje; silovanje)
zločini protiv čovječnosti (član 5 - mučenje; silovanje)

U predmetu Krnojelac, optuženi je proglašen krivim za sljedeća krivična djela:


Milorad Krnojelac


15 godina zatvorske kazne
progon (kao zločin protiv čovječnosti zbog zatvaranja nesrpskih civila u KP domu Foča i zbog nehumanih djela kojima su bili podvrgnuti) i okrutno postupanje;
kršenje zakona i običaja ratovanja zbog životnih uslova nametnutih nesrpskim civilima;
zločini protiv čovječnosti (prisilni rad, deportacije i progoni kao zločin protiv čovječnosti);
zločini protiv čovječnosti (mučenje i ubistva) i kršenja zakona i običaja ratovanja (mučenje i ubistva)

Na konferenciji je takođe naglašen strateški značaj koji je Foča imala za ratno rukovodstvo bosanskih Srba i činjenica da događaji u Foči igraju značajnu ulogu u optužnicama protiv političkih vođa kao što su Momčilo Krajičnik, Biljana Plavšić, Radovan Karadžić i Slobodan Milošević.


U svim izlaganjima, predstavnici MKSJ-a su ponovili mišljenje bosanskohercegovačke javnosti i pozvale domaće organe vlasti da sprovode istrage i podignu dodatne optužnice tamo gdje postoje dokazi o brojnim zločinima počinjenim na području Foče.


Ovaj niz konferencija se organizuje uz velikodušnu podršku Programa "Neighbourhood" Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske. Sljedeći događaj je zakazan za novembar 2004. i odnosiće se na predmet poznat kao Čelebići.


CD ROM na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku koji je podijeljen učesnicima konferencije može se na zahtjev dobiti od Outreach programa. Na raspolaganju se takođe nalaze i slični CD ROM-ovi podeljeni učesnicima konferencije u Brčkom.


Jedna nezavisna producentska kuća snimila je dokumentarni film o konferenciji u Brčkom, čije se kopije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku mogu na zahtjev dobiti od Outreach programa.


Outreach program je trust fund Ujedinjenih nacija

koji se finansira uz velikodušnu podršku dobrovoljnih priloga koje obezbjeđuje

Evropska komisija