Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija za štampu MKSJ

|

 

Datum: 22. 10. 2015.
Vreme: 15:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća

 


Nenad Golčevski, vršilac dužnosti portparola Sekretarijata i Sudskih veća, dao je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Stalne sudije MKSJ juče su na vanrednoj plenarnoj sednici izabrali predsednika i potpredsednika Međunarodnog suda. Sudije su aklamacijom izabrale sudiju Carmela Agiusa, sa Malte, za predsednika Međunarodnog suda i sudiju Liua Daquna, iz Kine, za potpredsednika. Sudija Agius će na funkciji naslediti predsednika Merona dok će sudija Liu zameniti potpredsednika Agiusa. Oni će obavljati te funkcije tokom dvogodišnjeg mandata koji počinje 17. novembra 2015.

Prošle sedmice, tačnije 13. oktobra, predsednik Theodor Meron predstavio je Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dvadeset drugi Godišnji izveštaj Međunarodnog suda i treći Godišnji izveštaj Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS). U svom govoru, predsednik Meron je izvestio o značajnom napretku koji je Međunarodni sud ostvario ka okončanju svojih poslednjih postupaka, te naglasio dostignuća Mehanizma u toku proteklih godinu dana, kao i izazove s kojima se trenutno suočava. Govor predsednika Merona pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, kao i godišnji izveštaji, dostupni su na vebsajtu Međunarodnog suda, odnosno Mehanizma.

Sada ću se osvrnuti na nekoliko odluka koje su nedavno donesene. U postupku protiv Momira Nikolića 12 oktobra 2015 zavedena je javna redigovana verzija odluke predsednika Merona da Nikoliću odobri prevremeno puštanje na slobodu. Ova odluka je prvobitno doneta 14. marta 2014. Momir Nikolić je priznao krivicu za progon civila bosanskih Muslimana u Srebrenici 1995. godine. Pretresno veće ga je u decembru 2003. godine osudilo na 27 godina zatvora. Žalbeno veće je potom u martu 2006. smanjilo kaznu na 20 godina zatvora.

Odlukom predsednika Merona koja je koja je 9. oktobra 2015. dobila javni status, Ljubiša Beara je prebačen u Nemačku na izdržavanje kazne. Ta odluka je prvobitno doneta 28. maja ove godine. Beara je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za niz zločina, uključujući i genocid, počinjene 1995. nakon pada enklava Srebrenica i Žepa u Bosni i Hercegovini. Žalbeno veće je u januaru ove godine potvrdilo kaznu izrečenu Beari.

U predmetu Prlić i drugi, statusna konferencija je zakazana za ponedeljak, 23. novembar, u 15:00 časova u sudnici 1.

Na kraju vas podsećam da sud neće raditi sutra, za Dan Ujedinjenih nacija, koji se obeležava 24. oktobra. Taj dan će takođe obeležiti 70. godišnjicu stupanja na snagu Povelje Ujedinjenih nacija 1945. godine. Međunarodni sud će ponovo raditi u ponedeljak.

Hvala vam.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.