Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Korisnici projekta pozdravljaju dostignuća projekta Pravda i ratni zločini

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 
Haag, 26. oktobar 2011.
VE/MOW/1455t

 

Korisnici projekta pozdravljaju dostignuća projekta Pravda i ratni zločini

 

Na današnjoj završnoj svečanosti u Sarajevu, održanoj kako bi se obilježio uspješan završetak projekta Pravda i ratni zločini, korisnici ovog projekta pozdravili su njegova dostignuća na jačanju kapaciteta nacionalnih pravosudnih sistema širom regiona da vode postupke u predmetima povezanim s ratnim zločinima.
 
Projekat Pravda i ratni zločini vrijedan je 4 milona eura, finansira ga Evropska unija, a koordinira  OSCE/ODIHR u partnerstvu s MKSJ-om i UNICRI-jem. Pokrenut je u maju 2010. godine kako bi obezbijedio transfer znanja i materijala MKSJ-a pravnim stručnjacima u bivšoj Jugoslaviji prevođenjem većine materijala MKSJ-a na lokalne jezike regiona i omogućavanjem razmjene znanja i ekspertize između zvaničnika MKSJ-a i pravnih stručnjaka iz nacionalnih pravosudnih sistema.

Sudija MKSJ-a Fausto Pocar naglasio je da je ovaj projekat pružio jedinstvenu priliku sudijama i pravnom osoblju MKSJ-a da razmijene iskustva sa svojim kolegama na nacionalnom nivou i obezbijede da se “lekcije koje je naučio Međunarodni sud efektivno prenesu sadašnjim i budućim generacijama pravnih stručnjaka u cijeloj regiji”.

Komentarišući dostignuća ovog projekta, ambasador Janez Lenarčič, direktor ODIHR-a, izjavio je: “Ovaj projekat je bio uspješan iz dva razloga: osmišljen je tako da pravosudnim sistemima pruži ono što im je zaista potrebno kako bi obavljali svoj posao u skladu sa standardima pravičnog suđenja i za ciljnu grupu ima čitav spektar profesionalnih grupa koje su uključene u suđenja u u predmetima u vezi s ratnim zločinima: sudije, tužioce, branioce, istražitelje i stručnjake za podršku svjedocina”.

Stefan Füle, Komesar Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva napomenuo je da razvoj pravosudnih sistema u državama zapadnog Balkana, u skladu s prihvaćenim standardima vladavine prava i sposobnosti tih pravosudnih sistema da se na efikasan način bave preostalim predmetima u vezi s ratnim zločinima, spada u ključne ciljeve procesa evropskih integracija. “Finansirajući ovaj važan projekat, Evropska unija podržava države u regionu pogođene ratom u unapređenju tog procesa”, rekao je Füle.

"Ovaj ambiciozni projekat je u znatnoj mjeri doprinio prevazilaženju jaza između Haaga i bivše Jugoslavije, a to je učinjeno uz punu koordinaciju s lokalnim akterima. Vjerujem da je to ključni faktor zbog kojeg je projekat uspješan", rekao je dr Jonathan Lucas, direktor UNICRI-ja.
 
Dostignuća projekta uključuju:

  • Obuku više od 800 pravnih stručnjaka, uključujući sudije, tužioce, branioce i stručnjake za podršku svjedocima o međunarodnom humanitarnom pravu i omogućivanje foruma za razmjenu iskustava sa sudijama i tužiocima i stručnjacima za podršku svjedocima MKSJ-a;
  • Sastavljanje novog nastavnog programa o međunarodnom krivičnom pravu i praksi za lokalne institucije koje vrše obuku, koji sadrži jurisprudenciju MKSJ-a, kao i nacionalnu jurisprudenciju iz regije koja je u razvoju;
  • Izradu 60.000 stranica transkripata suđenja vođenih pred MKSJ-om na lokalnim jezicima kako bi se unaprijedila sposobnost lokalnih pravosudnih sistema da pristupe svjedočenjima datim pred MKSJ-om i da ih koriste;
  • Prijevod 200.000 riječi baze podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća na jezike regiona kako bi se omogućilo profesionalcima koji rade u sudovima da provedu istraživanja koristeći isti pribor koji se koristi na MKSJ-u.
  • Upošljavanje 30 mladih profesionalaca kao pomoćno pravno osoblje u sudovima i drugim institucijama koje se bave predmetima u vezi s ratnim zločinima, čime su organizacije koje su ih primile dobile prijeko potrebne dodatne kapacitete i omogućavanje mladim profesionalcima da steknu praktična iskustva u radu na predmetima u vezi s ratnim zločinima;
  • Razvoj priručnika o međunarodnoj krivičnoj odbrani koji će se sastojati od pregleda nekih od najefikasnijih i inovativnih praksi koje su razvili branioci koji postupaju pred MKSJ-om;
  • Postavljanje elektronskog portala za obuku koji pruža online platformu za pravne stručnjake i institucije za obuku iz oblasti pravosuđa u vezi s pitanjima vezanim za ratne zločine.

* * *

Za više informacija molimo vas da kontaktirate gđu. Sanelu Tunović, predstavnicu za outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na  wcjp [at] odihr.pl

Primjerak posljednjeg biltena

Više informacija o projektu Pravda i ratni zločini

* * *

Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija
Sprovode:          

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu