Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Louise Arbour, glavni tužilac Međunarodnog suda obratila se pismima Slobodanu Miloševiću i drugim visokim zvaničnicima u Beogradu i na Kosovu da ih podseti na njihove obaveze po međunarodnom pravu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 26. mart 1999.
JL/PIU/389tLouise Arbour, glavni tužilac Međunarodnog suda obratila se pismima Slobodanu Miloševiću i drugim visokim zvaničnicima u Beogradu i na Kosovu da ih podseti na njihove obaveze po međunarodnom pravu

Gospođa Louise Arbour, glavni tužilac Međunarodnog suda, veoma je zabrinuta time što se na Kosovu i dalje vrše teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Ona je preduzela neobičan korak i direktno se obratila predsedniku Miloševiću i drugim visokim zvaničnicima, podsećajući ih na obaveze koje imaju prema međunarodnom pravu. Kako ne bi ostavila bilo kakvu sumnju u vezi s relevantnim pravom, uz pisma je priložila najvažnije delove Statuta Međunarodnog suda. Zločini za koje je nadležan Međunarodni sud iscrpno su navedeni u članovima od 2 do 5, a odgovornost pojedinaca, uključujući i osobe na komandnim pozicijama, definisana je članom 7.

U svom pismu tužilac tvrdi: "Moja je namera da istražim sva teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava koja zavređuju krivično gonjenje na međunarodnom nivou, pogotovo ona koje se odnose na napade na civilno stanovništvo. Istovremeno verujem da se mora učiniti sve kako bi se predupredili budući zločini. Zbog toga od vas tražim da svojim autoritetom utičete na vama podređene, da svoj rukovodeći položaj iskoristite kako biste sprečili počinjenje budućih zločina i da preduzmete sve potrebne korake kako bi svi vaši podređeni koji su počinili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na Kosovu bili kažnjeni".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu