Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni krivični sud pozdravlja konaèni izveštaj holandskih vlasti u vezi sa smrću Slobodana Miloševića

Međunarodni krivični sud pozdravlja konačni izveštaj holandskih vlasti u vezi sa smrću Slobodana Miloševića

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSEDNIK

Hag, 5. april 2006.
FP/MOW/1063t

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD POZDRAVLJA KONAČNI IZVEŠTAJ
HOLANDSKIH VLASTI U VEZI SA SMRĆU SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predsednik Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar, pozdravlja konačni izveštaj u vezi s nezavisnom istragom holandskih vlasti povodom smrti Slobodana Miloševića. Izveštaj potvrđuje da je Milošević umro prirodnom smrću i isključuje bilo kakvu mogućnost krivičnog ponašanja.

Izveštajem koji je Međunarodnom sudu juče podnelo Okružno tužilaštvo u Hagu, zvanično se zatvara nezavisna istraga holandskih vlasti povodom smrti Slobodana Miloševića, koji je 11. marta 2006. preminuo od srčanog udara u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda.

Budući da je Međunarodni sud sada dobio kopije nezavisnih obdukcijskih i toksikoloških izveštaja, kao i konačne nalaze istrage holandskih vlasti, te da svi ti nalazi potvrđuju da je Slobodan Milošević umro prirodnom smrću, interna istraga koju je 11. marta 2006. naložio predsednik Međunarodnog suda svoju će pažnju posvetiti pitanjima u vezi sa zdravstvenom negom koju je Slobodan Milošević dobijao u Pritvorskoj jedinici. Očekuje se da će interna istraga po ovim pitanjima uskoro biti privedena kraju.

*****

Saopštenje za javnost Okružnog tužilaštva u Hagu o konačnim rezultatima istrage povodom smrti Slobodana Miloševića može se naći na njegovoj Internet stranici:

na holandskom jeziku:http://www.un.org/icty/pressreal/2006/p1063-omdutch.pdf

na engleskom jeziku: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/custom2/en/parkerreport.pdf

Saopštenje za javnost Javnog tužilaštva u Hagu (prevod na srpski jezik):

http://www.un.org/icty/bhs/latest/press/p1063-t-annex.htm