Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud domaćin studijskoj posjeti novinara iz Bosne i Hercegovine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 12. decembar 2011.
VE/CS/1468t


Međunarodni sud domaćin studijskoj posjeti novinara iz Bosne i Hercegovine

 

 

 Outreach program Međunarodnog suda danas je poželio dobrodošlicu grupi od 13 novinara mainstream štampanih i elektronskih medija iz Bosne i Hercegovine tokom njihove petodnevne posjete MKSJ-u. To je druga petodnevna studijska posjeta novinara iz Bosne i Hercegovine (BiH) koju organizuje Balkanska istraživačka mreža (BIRN), nakon uspješne posjete u julu ove godine.

Ova posjeta je dio tekućih napora Međunarodnog suda da ojača saradnju s predstavnicima sredstava javnog informisanja iz bivše Jugoslavije i potakne bolje razumijevanje mandata, praksi i naslijeđa MKSJ-a.  

Anisa Sućeska Vekić, direktorica BIRN BiH, izjavila je sljedeće povodom ove posjete: "Pozdravljamo ovu priliku da na Međunarodni sud dovedemo još jednu grupu novinara iz BiH, jer će ovakva vrsta obuke sigurno poboljšati kvalitet izvještavanja o radu MKSJ-a u mainstream medijima u BiH".

U okviru ove posjete, novinari će prisustvovati predavanjima o nizu tema, uključujući krivično gonjenje za djela seksualnog nasilja u ratu i pružanje podrške žrtvama i svjedocima. Novinari će imati priliku da unaprijede svoje razumijevanje određenih pravnih koncepata i praksi koje se primjenjuju pred Međunarodnim sudom, kao što su rad u akuzatornom sistemu i koncept nepoštovanja suda.

Grupa će imati priliku i da se sretne s kolegama novinarima koji svakodnevno izvještavaju o radu Međunarodnog suda. Takođe će se sastati sa predstavnicima Službe za komunikacije Međunarodnog suda kako bi razgovarali o odnosima Međunarodnog suda s medijima i o drugim relevantnim praktičnim pitanjima, uključujući i pristup javnim materijalima i informacijama koje se nalaze na vebsajtu Međunarodnog suda.

S obzirom na značajnu ulogu koju mediji imaju u izvještavanju javnosti o radu Međunarodnog suda, novinari su jedna od ciljnih grupa Outreach programa MKSJ-a. Kako se MKSJ bliži kraju svog mandata, Outreach program intenzivira napore da zajednicama u bivšoj Jugoslaviji omogući bolji pristup radu Međunarodnog suda i potakne veće razumijevanje njegovih dostignuća.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske unije.

* * *

Više informacija o Outreach programu

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitterui Youtubeu