Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud i Grad Sarajevo uspostavljaju prvi Informativni centar

Međunarodni sud | | Haag |

Na današnjoj ceremoniji razmjene memorandumâ o razumijevanju između MKSJ-a i Grada Sarajeva napravljen je ključni korak u uspostavljanju prvog Informativnog centra MKSJ-a, koji će biti smješten u Vijećnici u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH). Sudija Fausto Pocar, u ime MKSJ-a, i gradonačelnik, Dr. Ivo Komšić, u ime Grada Sarajeva, razmijenili su memorandume o razumijevanju u kojima su naznačene odredbe i uslovi uspostavljanja ovog centra.

Savjet bezbjednosti UN-a zatražio je od Međunarodnog suda (Rezolucija 1966 (2010)) da omogući osnivanje informativnih i dokumentacionih centara u zemljama bivše Jugoslavije. Ti centri će pružiti digitalni pristup svim javnim spisima i arhivskom materijalu MKSJ-a. Nadalje, centri će provoditi različite outreach aktivnosti s ciljem promovisanja naslijeđa Međunarodnog suda. To će pomoći u informisanju lokalnog stanovništva i doprinijeti prenosu znanja i ekspertize Međunarodnog suda.

Tokom svog obraćanja na ceremoniji, sudija Pocar je istakao važnost uspostavljanja informativnih centara rekavši: “Samo društvo koje je u miru sa svojom prošlošću može se nadati izgradnji mira u budućnosti. Moja je iskrena želja da će Informativni centar u Sarajevu doprinijeti tom procesu i pružiti još jedan korak u razumijevanju na kojem će se graditi bolja i mirnija budućnost.”

Gradonačelnik Komšić je naglasio značaj uspostavljanja prvog Informativnog centra MKSJ-a u Sarajevu i izjavio da "Ovo je povijesni trenutak za naš grad i zemlju jer dobijamo jednu od najznačajnijih arhiva koja će omogućiti da utvrdimo istinu o onome što se desilo 90-ih godina. Bez te istine ne možemo graditi mir i stabilnost naše zemlje, odnosnu bolju budućnost."

U memorandumima o razumijevanju naznačene su neophodne procedure koje je potrebno provesti prije formalnog uspostavljanja Centra. Njima se također precizira da će Međunarodni sud pružiti podršku Gradu Sarajevu u naporima da obezbijedi vanjske donacije i pribavi novčana sredstva neophodna za funkcionisanje Centra. Osim toga, u memorandumima se navode konkretne funkcije Centra, uključujući njegovu izložbenu komponentu, podršku pravnim stručnjacima i civilnom društvu, kao i provođenje aktivnosti na unapređenju procesa tranzicijske pravde kroz upotrebu arhivskog materijala MKSJ-a.

Nakon razmjene memorandumâ, Međunarodni sud i Grad Sarajevo će u narednoj godini raditi zajedno na formalnom uspostavljanju Centra u glavnom gradu BiH. Međunarodni sud će takođe nastaviti napore na proširenju ovog projekta na druga područja u BiH i druge zemlje u regionu.