Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud i Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava počinju projekat izgradnje kapaciteta kao deo nasleđa Međunarodnog suda

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 28. maj 2008.
NJ/MOW/PR1256t


MEĐUNARODNI SUDI KANCELARIJA OEBS ZA DEMOKRATSKE INSTITUCIJE I LJUDSKA PRAVA POČINJU PROJEKAT IZGRADNJE KAPACITETA KAO DEO NASLEĐA MEĐUNARODNOG SUDA


Predsednik Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar, i ambasador Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Christian Strohal danas su razmenili pisma o saradnji i o zajedničkom projektu kojim će se usredsrediti na podršku nacionalnim pravosuđima bivše Jugoslavije.

Projekat će odrediti preporučene procedure Međunarodnog suda, kao i procedure partnerskih tela poput OEBS u pomaganju sudovima, sudijama, tužiocima i drugim zvaničnicima u pravosudnim organima u izgradnji i jačanju kapaciteta za vođenje pravičnih suđenja na području bivše Jugoslavije.

Sporazum koji je potpisan danas u Beču deo je širokog spektra projekata nasleđa koje predsednik Pocar promoviše u ime Međunarodnog suda. Ovaj projekat je namenjen isticanju prioriteta nacionalnih pravosuđa u narednim godinama i građenju modela za druge međunarodne sudove u određivanju načina efikasne pomoći nacionalnim institucijama.

Predsednik Pocar smatra očuvanje nasleđa Međunarodnog suda i njegovih pionirskih napora u razvoju međunarodnog humanitarnog prava i njegove primene ključnim delom strategije okončanja rada Međunarodnog suda.

Prošlog meseca, predsednik Pocar je inicirao sličan projekat sa Međuregionalnim Institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde (UNICRI).

Današnjim događajem udružuju se napori Međunarodnog suda, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava i Međuregionalnog instituta Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde koji će pomoći pravosudnim radnicima širom sveta i promovisati i pomagati pravdu na međunarodnom i lokalnom nivou u narednim godinama.


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org