Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud imenovao novog portparola Sekretarijata i Sudskih veća

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE  

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 3. oktobar 2012.
VE/CS/PA506t

Međunarodni sud imenovao novog portparola Sekretarijata i Sudskih veća

Magdalena Spalińska

Magdalena Spalińska je imenovana za portparola Sekretarijata i Sudskih veća Međunarodnog suda.

Magdalena Spalińska ima dugogodišnje iskustvo na Međunarodnom sudu, na kojem radi više od pet godina kao savetnica za informativnu delatnost i Outreach u Hagu. Dobro poznaje bivšu Jugoslaviju i tečno govori lokalne jezike. Pre dolaska na MKSJ, Magdalena Spalińska je nekoliko godina radila u regionu bivše Jugoslavije, a takođe ima novinarsko iskustvo iz Poljske, odakle potiče. 

S Magdalenom Spalińskom možete stupi u kontakt na +31 (0)6 5127 1242 ili +31(0)70 512 5066 i na adresi spalinska [at] un.org ()

Nerma Jelačić, koja je bila portparol od januara 2008. godine, nastaviće da vodi Službu za komunikacije Međunarodnog suda i njegove Outreach aktivnosti u bivšoj Jugoslaviji. S njom možete stupiti u kontakt na +31 (0)6 5357 8006 i +31(0)70 512 5580 i na adresi jelacic [at] un.org ()

 

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Facebooku, Twitteru i Youtubeu