Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud je duboko zabrinut ponašanjem Vojislava Šešelja kojim on ozbiljno ugrožava svoje zdravlje

Međunarodni sud je duboko zabrinut ponašanjem Vojislava Šešelja kojim on ozbiljno ugrožava svoje zdravlje

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSJEDNIK

Haag, 30. novembar 2006.
RH/MOW/1132t
 


MEĐUNARODNI SUD JE DUBOKO ZABRINUT PONAŠANJEM VOJISLAVA ŠEŠELJA
KOJIM ON OZBILJNO UGROŽAVA SVOJE ZDRAVLJEZbog obaveza Međunarodnog suda da obezbedi fizičku dobrobit lica u njegovoj nadležnosti, Šešelj je juče prebačen iz Pritvorske jedinice u holandsku zatvorsku bolnicu u susedstvu, u kojoj postoje dodatni uslovi za medicinsku negu, kao i dodatno medicinsko osoblje. To je učinjeno kako bi se stanje njegovog zdravlja pomnije nadgledalo i kako bi se garantovala brza medicinska intervencija ukoliko ona postane neophodna.

Međunarodni sud je uveren da ukoliko Šešelj insistira na odbijanju hrane, uskoro može doći do zdravstvene situacije koja zahteva intervenciju.

Šešelj, koji i dalje pije vodu, od 11. novembra odbija hranu i zdravstvenu negu. Ipak, on sve vreme kontaktira sa holandskim doktorom koji je zadužen za pritvorenike u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda. Međutim, Šešelj ostaje pri tome da ne dozvoljava da mu ovaj ili bilo koji drugi holandski doktor pruža zdravstvene usluge.

Reagujući na Šešeljevo odbijanje da holandskim doktorima odobri da procene njegovo zdravstveno stanje, Međunarodni sud je pokušao da zajedno sa Šešeljem odredi doktora ili doktore koji bi mu bili prihvatljivi. Šešelj je obavestio Međunarodni sud da bi pristao na doktore iz raznih zemalja, uključujući i Francusku i Srbiju. Danas je Šešelj odbio da se sastane sa francuskom doktorkom koja je doputovala u holandsku zatvorsku bolnicu samo zato da bi procenila njegovo zdravstveno stanje. U okviru ovih mera, Međunarodni sud je takođe yatražio od Šešelja i onih koje on smatra svojim saradnicima da imenuju nekog srpskog lekara ili tim lekara koji mu je prihvatljiv. Do danas Šešelj nije dao nijedno ime uprkos nameri Međunarodnog suda da, u skladu sa Pravilom 31 Pravilnika o pritvoru, izađe u susret njegovom zahtevu za zdravstvenu negu po sopstvenom izboru.

Tokom celog perioda u kojem Šešelj odbija da prihvati hranu ili zdravstvenu negu, Međunarodni sud je činio sve kako bi diplomatski predstavnici, kao i vlasti države domaćina i Republike Srbije bili uredno obaveštavani o situaciji. Tribunal je takođe u kontaktu sa vodećim međunarodnim stručnjacima za pitanja pritvora i ostala relevantna pitanja u vezi sa tim kao što je Međunarodni komitet crvenog krsta (MKCK). Međunarodni sud je uputio i poziv MKCK da poseti sud i iznese svoje stručno mišljenje, kao i da poseti Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda i holandsku zatvorsku bolnicu. Pored toga, predstavnici MKCK su pozvani da posete Šešelja u zatvorskoj bolnici.

Razlozi koje Šešelj navodi za odbijanje hrane su razni i menjaju se. Sekretarijat je rešio po pitanju nekoliko zahteva koje je Šešelj imao u vezi sa pretpretresnim postupkom, kao što su nenadgledane posete njegove supruge, prostorije za pripremanje odbrane i zvanični status njegovih pravnih saradnika. On je takođe izneo i nekoliko javnosti manje poznatih zahteva, kao što je taj da se Međunarodni sud obrati jednoj stranoj državi i od nje zahteva da oslobodi zamrznuta sredstva koja on drži na bankovnim računim van svoje zemlje.

Suočen sa promenljivim zahtevima, Međunarodni sud se od početka trudio da zaštiti Šešeljeva ljudska prava. Upuštao se u duge razgovore s njim i trudio se da mu objasni da je pravo mesto za veliki broj njegovih žalbi sud pred kojim će one biti razmotrene na nepristrasan i fer način, u skladu sa najvišim standardima međunarodnog prava. Suprotno dezinformacijama u nekim medijima u kojima se tvrdi da je Šešeljevom u izolaciji u holandskoj zatvorskoj bolnici, situacija je takva da je Šešelj je često u kontaktu sa osobljem bolnice i Pritvorske jedinice i ima neometan 24-časovni pristup telefon.

Međunarodni sud će učiniti sve da osigura poštovanje svih prava koja su Šešelju garantovana Statutom suda i njegovim Pravilnikom o postupku i dokazima. Međutim, Šešelj je izabrao da insistira na ponašanju koje ozbiljno ugrožava njegovo zdravlje i nastoji da spreči Međunarodni sud da vrši svoju dužnoststaranja o zatvorenicima.

Vojislav Šešelj se tereti za progone hrvatskih, muslimanskih i ostalih nesrpskih civila i njihovo proterivanje iz delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i iz delova Vojvodine u Srbiji, počinjene između 1991. i 1993. godine.
 

****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org