Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud počeo prebacivanje sudskih spisa u nadležnost MMKS

MEĐUNARODNI SUD
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 27. januar 2015.
CS/PR1617t

Međunarodni sud počeo prebacivanje sudskih spisa u nadležnost MMKS

Elizabeth Emmerson, glavni arhivar Mehanizma preuzima spise od Gregory Townsenda, šefa Službe za podršku rada sudnica MKSJ

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) danas je počeo primopredaju sudskih spisa Mehanizmu za međunarodne krivične sudove (MMKS).

John Hocking, u svojstvu sekretara MKSJ, zvanično je certifikovao kao tačne i konačne sudske spise koji se odnose na postupke protiv Duška Tadića i Sefera Halilovića i na postupak zbog nepoštovanja suda protiv Milana Vujina. Ovi sudski spisi su predati zajedno s konačnim indeksom i sveobuhvatnim spiskovima dokaznih predmeta, podnesaka, transkripata i svedoka, i u javnom i u poverljivom obliku. Ovo spisi su predati Službi za arhiviranje i dokumentaciju MMKS.

Ovo predstavlja prvi korak u prosleđivanju sudskih spisa MKSJ u nadležnost MMKS. Ovi spisi će i dalje biti pohranjeni u bezbednom prostoru s odgovarajućim merama kontrole pristupa.

MMKS je osnovan rezolucijom 1966 (2010) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i ima nadležnost da nastavi ključne funkcije MKSJ i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, kao i da očuva njihovo nasleđe. MMKS ima ogranke u Hagu, Holandija i Aruši, Tanzanija.