Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud pozdravlja produženje mandata sudija

Saopštenje za javnost
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 8. jul 2009.
CT/MOW/PR1326t


Međunarodni sud pozdravlja produženje mandata sudija

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, 7. jul 2009.

Međunarodni sud pozdravlja odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da produži mandate sudijama koje rade na MKSJ.

Savet bezbednosti je juče jednoglasno usvojio Rezoluciju 1877(2009), prema kojoj su mandati novoimenovanih sudija Žalbenog veća, stalnih sudija pretresnih veća i sudija ad litem produženi do 31. decembra 2010. ili do okončanja predmeta za koji su imenovani ukoliko do toga dođe pre navedenog roka.

Mandati ostalih sudija Žalbenog veća su već produženi do 31. decembra 2010, Rezolucijom 1837 (2008). Ova rezolucija takođe sadrži odredbu prema kojoj će mandati sudija Žalbenog veća ponovo biti razmotreni pre 31. decembra 2009. godine.

U istoj rezoluciji, Savet bezbednosti je odlučio da jedan dodatni sudija ad litem može biti imenovan kao privremena mera, kako bi se omogućilo da Međunarodni sud imenuje jednog rezervnog sudiju u jedan od predmeta.

*****

Celokupni tekst Rezolucije 1877 (2009) na engleskom dostupan je na:
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9697.doc.htm


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org