Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud ugostio novinare iz bivše Jugoslavije u studijskoj poseti

SEKRETARIJAT
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 28. oktobar 2013.
CS/PR1585t

Međunarodni sud ugostio novinare iz bivše Jugoslavije u studijskoj poseti

Outreach program Međunarodnog suda danas je ugostio grupu od osam novinara iz Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske i Srbije koji su došli u intenzivnu petodnevnu studijsku posetu MKSJ. Ova poseta je organizovana u saradnji s Balkanskom mrežom istraživačkog novinarstva (BIRN), dugogodišnjim partnerom Outreach programa koji deluje u regionu bivše Jugoslavije.

Novinari će se tokom posete susresti s visokim zvaničnicima Sudskih veća, Sekretarijata i Tužilaštva koji će im predstaviti ključne funkcije ta tri tela Međunarodnog suda i posetiocima pružiti detalje o funkcionisanju i dostignućima Međunarodnog suda. Novinari će prisustvovati suđenjima, a takođe će imati priliku da razgovaraju s predsednikom MKSJ Theodorom Meronom i tužiocem Sergeom Brammertzom.

"S obzirom na teret nedavne prošlosti i debatu koja se u regionu bivše Jugoslavije vodi o radu Međunarodnog suda, za mene, kao novinara, je od presudne važnosti to što mi se ukazala prilika da dobijem neposredne informacije o radu ove institucije, kao i o načinima na koje se međunarodno humanitarno pravo primenjuje u konkretnim predmetima. Sigurna sam da će mi ova studijska poseta pomoći da bolje razumem rad Mehanizma za međunarodne krivične sudove, kao i da ću bolje razumeti pravne odluke koje je doneo Međunarodni sud," izjavila je gostujuća novinarka BIRN-a Erna Mačkić.

Centralni događaju u toku ove posete je okrugli sto o izazovima izveštavanja o suđenjima za ratne zločine, kojem će prisustvovati više novinara koji svakodnevno izveštavaju o radu Međunarodnog suda. Ovaj skup, zajedno s prezentacijama Službe za komunikacije Međunarodnog suda, ima za cilj da novinarima iz regiona koji žele da izveštavaju o postupcima pred Međunarodnim sudom pruži praktične savete i pomoć. Predstavnici Službe za komunikacije MKSJ će pružiti praktične informacije o uslugama koje se pružaju novinarima kako bi mogli da izveštavaju, između ostalog i o tome kako da pretražuju vebsajt MKSJ i bazu podataka Sudski spisi MKSJ kako bi pronašli ključne dokumente i transkripte. Novinari će takođe imati priliku da pogledaju izbor dokumentarnih filmova u produkciji MKSJ, kao i da diskutuju o potencijalima korišćenja arhive Međunarodnog suda za produkciju filmova i istraživačko novinarstvo.

Kako se MKSJ približava kraju svog sudskog mandata, Outreach program intenzivira napore da ključnim akterima u bivšoj Jugoslaviji, kao što su novinari, poboljša pristup spisima Međunarodnog suda i time promoviše bolje razumevanje njegovog rada i doprinosa međunarodnom humanitarnom pravu.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske komisije.