Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud zahteva saradnju i pravosudnu pomoć od svih država

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Međunarodni sud
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 4. avgust 1995.
CC/PIO/014t

Međunarodni sud zahteva saradnju i pravosudnu pomoć od svih država

 

Nakon izdavanja naloga za hapšenje Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milana Martića koje je izdao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju 25. jula 1995. godine, tužilac Richard Goldstone je 1. avgusta 1995. podneo molbu kojom traži da Pretresno veće uputi zahtev za pomoć svim državama u vezi s lociranjem i budućim prebivalištem Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milana Martića.

Pretresno veće je na zatvorenoj sednici 2. avgusta 1995. godine, u sastavu sudija Karibi-Whyte, predsedavajući, sudija Odio Benito i sudija Jorda uputilo sledeći zahtev za pomoć:

“Svaka država je obavezna da Tužiocu Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine preda sledeće:

(a) bilo koje informacije u njenom posedu koje se tiču lociranja Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milana Martića, uključujući njihova eventualna putovanja van granica Republike Bosne i Hercegovina odnosno Republike Hrvatske; i

(b) bilo kakve informacije u njenom posedu koje se tiču budućih mesta boravka Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milana Martića, posebno ukoliko su ona van Republike Bosne i Hercegovina odnosno Republike Hrvatske, u bilo koje vreme”.

Ovaj zahtev je sekretar Suda poslao svim stalnim misijama pri Ujedinjenim nacijama i prosleđen vlastima u Švajcarskoj.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org