Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud zatvara kancelarije u Hrvatskoj i na Kosovu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)

Haag, 31. decembar 2012.
CT/CS/PR1542t

Međunarodni sud zatvara kancelarije u Hrvatskoj i na Kosovu

Informiranje mladih bila je ključna uloga ureda u Zagrebu i Prištini.

U skladu sa strategijom okončanja rada MKSJ-a, kancelarije Međunarodnog suda u Zagrebu i Prištini biće zatvorene 31. decembra. Kancelarije u Beogradu i Sarajevu i dalje će raditi kako bi nastavile da podržavaju rad Međunarodnog suda.

Predsjednik MKSJ-a, sudija Theodor Meron pohvalio je rad osoblja obje kancelarije i izjavio: “Zahvalan sam osoblju obje kancelarije za vezu koje su proteklih godina radile krajnje predano i pružale neophodnu podršku radu Međunarodnog suda.”

Kancelarije su imale dvostruki mandat. Jedan je bio da predstavljaju Međunarodni sud u javnosti u zemljama u kojima djeluju i da uspostave kontakte sa zajednicama na koje se odnosi rad Međunarodnog suda. Drugi je bio da djeluju kao veza između MKSJ-a i nacionalnih vlasti u vezi s predmetima i drugim pitanjima.

Kancelarije za vezu igraju značajnu ulogu u premoštavanju geografskog jaza između sjedišta Međunarodnog suda i regiona. Kancelarije u Zagrebu i Prištini osiguravale su ključnu vezu između Međunarodnog suda i lokalnih partnera u Hrvatskoj i na Kosovu,” izjavio je sekretar John Hocking.

Kancelarije su aktivno sarađivale s organizacijama civilnog društva, nevladinim udruženjima, žrtvama, predstavnicima sredstava javnog informisanja, pravnim stručnjacima i širom javnošću kako bi pružile tačne informacije o radu i dostignućima ove institucije. Preduzete aktivnosti su uključivale bilateralne sastanke, učešće na konferencijama, seminarima i radionicama, kao i distribuciju promotivnih materijala.

Kancelarije su takođe odigrale važnu ulogu u naporima na izgradnji kapaciteta, djelujući kao ključni prenosnik informacija između nacionalnih vlasti i pravosuđa i Međunarodnog suda. Ključne aktivnosti koje su preduzete uključivale su prosljeđivanje i razmjenu pravnih dokumenata, diplomatsku i korespondenciju u vezi s predmetima, te druge vidove službene komunikacije.

Kancelarije u Beogradu i Sarajevu nastaviće da djeluju kao kancelarije za vezu i provode outreach aktivnosti u navedenim zemljama kao podrška naporima Međunarodnog suda da ekspeditivno okonča preostale predmete. Ove kancelarije će i dalje da potiču dijalog o naslijeđu MKSJ-a širom država bivše Jugoslavije.

Od svog osnivanja, Međunarodni sud je imao šest kancelarija u bivšoj Jugoslaviji. Prvobitno su bile uspostavljene kao ispostave Tužilaštva MKSJ-a sa sjedištima u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Prištini, Banja Luci i Skoplju. Početkom 2000., kancelarijama u Sarajevu, Zagrebu, Prištini, Banja Luci i Skoplju pridružena je i komponenta Sekretarijata, prvenstveno kako bi obavljala funkcije u vezi s outreach-om i informisanjem javnosti. Kancelarije u Skoplju i Banja Luci zatvorene su 2004., odnosno 2007. godine. Tužilaštvo je povuklo svoje osoblje iz kancelarije u Prištini 2006., a iz Zagreba 2010. godine.

Svi upiti zvaničnih organa ili šire javnosti u Hrvatskoj i na Kosovu od sada se trebaju uputiti na sjedište MKSJ-a u Haagu na odgovarajuće kontakt adrese.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu