Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sudovi pokreću studiju o arhivama

Međunarodni sudovi pokreću studiju o arhivama

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 9. oktobra 2007.

LM/MOW/1189t


MEĐUNARODNI SUDOVI POKREĆU STUDIJU O ARHIVAMA


 


Jedna od ključnih studija usredsređenih na budućnost arhiva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) započela je danas u Haagu.


Pod predsjedavanjem bivšeg tužioca MKSJ-a i MKSR-a, sudije Richarda Goldstonea, komitet stručnjaka koji provode studiju pružiće Međunarodnim sudovima nezavisnu analizu toga kako se može najbolje osigurati pristup arhivima u budućnosti i razmotriće razne lokacije gdje bi se taj materijal mogao smjestiti. Oni će između ostalog preporučiti da li da se nastavi s uspostavljanjem jedinstvenog zajedničkog arhiva, dva odvojena arhiva ili više arhiva.


Oba Međunarodna suda bi svoje mandate trebala okončati u narednim godinama i rade na uspostavljanju jasnog sistema arhiviranja koji će na najbolji način poslužiti interesima mnogim zainteresovanim stranima, naročito zajednica u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, kao i međunarodne zajednice. Brojni važni elementi koji se tiču raznolikih i značajnih arhiva međunarodnih sudova biće ocijenjeni u toj studiji, kao i način na koji se može osigurati njihova bezbednost, pristup i očuvanje.


Arhivi se sastoje od jako velikog broja spisa. Na primjer, Tužilaštva posjeduju nekoliko miliona stranica dokaznog materijala, a Službe za organizaciju i podršku rada sudnica Sekretarijata čuvaju nekoliko desetina hiljada sati snimaka postupaka u sudnicama.


Arhivi Međunarodnih sudova su jedinstveno i neprocjenjivo bogatstvo za narode Ruande i bivše Jugoslavije, Ujedinjene nacije i međunarodnu zajednicu. Brojne prednosti arhiva i njihove upotrebe uključuju njihovu ulogu da poboljšaju postojeće i buduće sudske postupke, da posluže kao istorijski zapis o događajima, te da doprinesu miru i pomirenju u regijama.


"Rad nezavisne komisije od ključnog je značaja za očuvanje naslijeđa dva međunarodna suda i za žrtve, kao i za budućnost međunarodnog pravosuđa," izjavio je sudija Goldstone.


Komisija, pod zvaničnim nazivom Savjetodavna komisija za arhive Međunarodnih sudova UN-a za bivšu Jugoslaviju i Ruandu (ACA), svoj prvi provizorni izvještaj trebala bi da podnese sekretarima Međunarodnih sudova u prvoj četvrtini 2008. godine. Prije toga, članovi komsije posjetiće sve regije na koje se studija odnosi kako bi obavili konsultacije s vladama i civilnim društvom, te se susreli s relevantnim međunarodnim nevladinim organizacijama.


Studiju provodi tim međunarodno priznatih stručnjaka iz oblasti arhiviranja i prava. Tim koji će se konkretno baviti arhivom MKSJ-a čine profesor dr. Eric Ketelaar, bivši arhivist nacionalnog arhiva Holandije, i Cecile Aptel, koja je nekada radila i na MKSJ-u i na MKSR-u. U timu koji se odnosi na MKSR biće profesor dr. Saliou Mbaye, bivši arhivist Nacionalnog arhiva Senegala i sudija M. Chande Othman, sudija na Višem sudu Tanzanije, bivši tužilac u administraciji UN-a na Istočnom Timoru i bivši šef Odjela za krivično gonjenje na MKSR-u.


Izradu studije su u ime Međunarodnih sudova naručili dvojica sekretara, Adama Dieng, sekretar MKSR-a, i Hans Holthuis, sekretar MKSJ-a.


 


***


 


Za više informacija kontaktirajte sa glasnogovornikom MKSJ-a na broj telefona +31 70 512 5066 ili sa glasnogovornikom MKSR-a na broj telefona: 1 (212) 963 2850 ili 255 27 250 4367-72 .