Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milanu Lukiću potvrđena doživotna kazna zatvora, Sredoju Lukiću kazna smanjena

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ŽALBENO VIJEĆE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 4. decembar 2012.
MS/MOW/PR1537t

Milanu Lukiću potvrđena doživotna kazna zatvora, Sredoju Lukiću kazna smanjena

 Milan Lukić
 

Sredoje Lukić
 

Žalbeno veće je danas Milanu Lukiću potvrdilo doživotnu kaznu zatvora i smanjilo, uz suprotna mišljenja sudije Pocara i sudije Liua, kaznu zatvora Sredoju Lukiću sa 30 na 27 godina. Obojica optuženih su osuđeni za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja počinjene u istočnobosanskom gradu Višegradu tokom 1992. i 1993. godine.

Žalbeno vijeće je danas odbacilo svih osam žalbenih osnova Milana Lukića, izuzev dva žalbena podosnova. Prvo, Žalbeno vijeće je zamjenilo zaključak Pretresnog vijeća da je 59 žrtava ubijeno kada je Milan Lukić zapalio kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici, sa zaključkom da je u ovom incidentu ubijeno 53 ljudi. Osim toga, Žalbeno vijeće je bilo mišljenja da Pretresno vijeće nije na odgovarajući način razmotrilo kako je angažovanje nekih od svjedoka Tužilaštva u udruženju Žene žrtve rata uticalo na njihov kredibilitet kao svjedoka. Žalbeno vijeće je, međutim, zaključilo da te dvije greške ne utiču na presudu.

U vezi sa Sredojem Lukićem, Žalbeno veće je, većinom glasova, odbacilo većinu od njegovih 15 žalbenih osnova. Žalbeno vijeće je potvrdilo, većinom glasova, osude u vezi s incidentom u Pionirskoj ulici. Sudija Morrison je iznio suprotno mišljenje u vezi s odlukom većine da potvrdi osude Sredoju Lukiću za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Pionirskoj ulici. Sudija Güney je iznio suprotno mišljenje u vezi sa odlukom većine da potvrdi osude za zločine počinjene u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici. Žalbeno vijeće je, uz suprotna mišljenja sudije Pocara i sudije Liua, djelimično prihvatilo dva žalbena osnova i Sredoju Lukiću ukinulo sve osude za premlaćivanje zatočenika u logoru Uzamnica. Shodno tome, Žalbeno vijeće mu je, uz suprotna mišljenja sudije Pocara i sudije Liua, smanjilo kaznu zatvora za 3 godine. Sve ostale žalbene osnove su većinom glasova odbačene ili proglašene bespredmetnim.

Tužilaštvo je podnelo dva žalbena osnova u vezi sa osudama Sredoja Lukića i zahtjevalo da se kazna poveća. Žalbeno vijeće je odbacilo prvi žalbeni osnov Tužilaštva, a drugi žalbeni osnov proglasilo bespredmetnim.

Pretresno vijeće je 20. jula 2009. osudilo Milana Lukića i Sredoja Lukića na doživotnu kaznu zatvora, odnosno 30 godina zatvora. Milan Lukić je proglašen krivim za istrebljenje, ubistvo, progon i druga nečovječna djela kao zločine protiv čovječnosti i za ubistvo i okrutno postupanje kao kršenja zakona ili običaja ratovanja. Sredoje Lukić je proglašen krivim za ubistvo, progon i druga nečovječna djela kao zločine protiv čovječnosti i za ubistvo i okrutno postupanje kao kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Na suđenju, Milan Lukić je osuđen u vezi sa šest zasebnih incidenata, uključujući ubistvo pet civila bosanskih Muslimana na rijeci Drini 7. juna 1992. godine ili približno tog datuma i za ubistvo sedmorice civila bosanskih Muslimana u fabrici Varda u Višegradu 10. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Milan Lukić je takođe proglašen krivim za ubistvo Hajre Korić i za premlaćivanje muslimanskih zatočenika u logoru Uzamnica. Takođe je proglašen krivim za ubistvo grupe žena, djece i starijih muškaraca bosanskih Muslimana u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu 14. juna 1992., gdje su žrtve zaključane u jednu prostoriju u kući koju je Milan Lukić zatim zapalio. Proglašen je krivim i za to što je pucao u ljude koji su pokušali da pobjegnu iz kuće u plamenu. Milan Lukić takođe je proglašen krivim za ubistvo najmanje 60 muslimanskih civila u kući u naselju Bikavac u Višegradu 27. juna 1992. ili približno tog datuma. Pretresno vijeće je utvrdilo da je Milan Lukić bio prisutan sve vrijeme tokom ovog incidenta, da je pucao na kuću, da je u nju ubacio eksplozivne naprave i da je nakon toga zapalio tu kuću. Potvrda kazne doživotnog zatvora Milanu Lukiću je prvi put da je Žalbeno vijeće potvrdilo doživotnu kaznu zatvora.

Na suđenju Sredoje Lukić je osuđen za događaje u Pionirskoj ulici i logoru Uzamnica.

Optužnica protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića je podignuta 26. oktobra 1998. godine. Milan Lukić je prebačen na Međunarodni sud 21. februara 2006. godine. Sredoje Lukić je prebačen na Međunarodni sud 16. septembra 2005. Suđenje je počelo 9. jula 2008.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podneo optužnice protiv 161 lica za teške povrede humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 130 lica su okončani.
 

*****

Sažetak presude Žalbenog vijeća

Podaci o predmetu

Postupke u sudnicama možete pratiti na websiteu Međunarodnog suda na www.icty.org
 

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tél.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org ()Pratite MKSJ na Facebook, Twitter i Youtube