Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milanu Simiću odobreno prijevremeno puštanje na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PRESIDENT
PRÉSIDENT
PREDSJEDNIK
 

Hag, 28. oktobar 2003.

C.T./P.I.S./796-t


MILANU SIMIĆU ODOBRENO PRIJEVREMENO PUŠTANJE
NA SLOBODU


Dana 27. oktobra 2003, predsjednik Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Theodor Meron, odobrio
je zahtjev Milana Simića za prijevremeno puštanje na slobodu,
koje stupa na snagu 3. novembra 2003.


Milan Simić, koji je u periodu od 30. maja 1992.
do 24. juna 1993. bio predsjednik Izvršnog odbora Skupštine
opštine Bosanski Šamac, dobrovoljno se predao 14. februara 1998.
Na Međunarodni sud je prebačen 15. februara 1998, a 7. juna
2000. privremeno je pušten na slobodu. Na Međunarodni sud se
vratio 13. augusta 2001,
a 15. maja 2002. se izjasnio krivim po dvije tačke optužnice
koje su ga teretile za mučenje kao zločin protiv čovječnosti.
Dana 17. oktobra 2002, Pretresno vijeće ga je osudilo na kaznu zatvora
od pet godina.


Četrnaest
osuđenih osoba se trenutno nalazi na izdržavanju kazne (Duško
Sikirica, Vladimir Šantić, Drago Josipović, Stevan Todorović,
Anto Furundžija, Duško Tadić, Zoran Vuković,
Radomir Kovač, Dragoljub Kunarac, Goran Jelisić, Biljana Plavšić,
Esad Landžo, Hazim Delić
i Milorad Krnojelac).