Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Miloradu Dodiku izdata subpoena ad testificandum

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE
INSTANCE
PRETRESNO
VIJEĆE
 

Hag, 18. juli 2003.

JK/P.I.S./771-t


MILORADU DODIKU IZDATA SUBPOENA AD TESTIFICANDUM


Pretresno vijeće II Međunarodnog krivičnog suda za bivšu
Jugoslaviju (MKSJ) je jučer na zahtjev Tužilaštva izdalo
subpoenu kojom se Miloradu Dodiku nalaže da se pojavi kao
svjedok u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina
(predmet br. IT-99-36-T). Dana 18. jula 2003. ukinut je povjerljiv status
subpoene.


Gospodin Dodik je predsjednik Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD)
u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina. Prethodno je bio premijer Republike
Srpske (od januara 1998. do januara 2001.), a od 1991. bio je nezavisni
predstavnik u Skupštini bosanskih Srba.


Prema uslovima navedenim u subpoeni, g. Dodiku se nalaže
da se pojavi kao svjedok u postupku počevši od 31. jula 2003.
Namjerni propust da se ispoštuje nalog Pretresnog vijeća da
se pojavi u skladu sa subpoenom smatra se nepoštivanjem Međunarodnog
suda prema pravilu 77 Pravilnika o postupku i dokazima.


*****


Kompletan tekst dokumenata se na zahtjev može dobiti
od Službe za informisanje javnosti.