Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Miodrag Jokić prebačen u Dansku na izdržavanje kazne

Miodrag Jokić prebačen u Dansku na izdržavanje kazne

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 5. oktobar 2006
RH/MOW/1120t

MIODRAG JOKIĆ PREBAČEN U DANSKU NA IZDRŽAVANJE KAZNE
 

Miodrag Jokić, bivši komandant Jugoslovenske mornarice koji je priznao krivicu za zločine počinjene 1991. tokom napada na Dubrovnik, danas je prebačen u Dansku na izdržavanje kazne.

Jokić je osuđen za zločine koje su počinili vojnici pod njegovom komandom tokom napada 6. decembra 1991. Oni su tog dana granatirali stari deo grada na jugu Hrvatske, koji je na spisku UNESCO-a, kao deo svetske kulturne baštine. Granatiranje je za posledicu imalo smrt dvoje i ranjavanje troje civilia, potpuno uništenje šest zgrada i oštećenje mnogih drugih. Ustanove namenjene religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, kao i istorijski spomenici i umetnička i naučna dela su oštećena ili uništena.

Miodragu Jokiću, komandantu 9. vojnopomorskog sektora (VPS) Jugoslovenske mornarice je izrečena kazna za krivično delo protivpravnog napada na civile u Starom gradu u Dubrovniku, za ubistvo dve osobe za vreme tog napada, i za okrutno postupanje, odnosno ranjavanje još tri osobe za vreme istog napada. Takođe mu je izrečena osuđujuća presuda za pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom i za protivpravni napad na civilne objekte. I konačno, Jokiću je izrečena osuđujuća presuda za uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, kao i istorijskim spomenicima i umetničkim i naučnim delima.

U izjavi koju je pročitao u sudnici, Jokić je izjavio da je imao moralnu i ličnu obavezu da prihvati odgovornost i zatraži oprost za dela koja su učinili vojnici pod njegovom komandom:

" Činjenica da su ovi životi izgubljeni u zoni moje odgovornosti ostaće urezana u moju svest celog života. Spreman sam da se sa vojničkim dostojanstvom poklonim pred svim žrtvama ovog sukoba, bez obzira na kojoj su strani."

Nastavio je sledećim rečima:

"Takođe, iako sam to učinio u toku samog granatiranja radio putem, i nakon toga i lično, osećam obavezu da i ovom prilikom izrazim svoje najdublje saučešće porodicama poginulih i ranjenih kao i građanima Dubrovnika za bol i štetu koju im je nanela jedinica pod mojom komandom."

Pretresno veće je Jokića osudilo na sedam godina zatvora, a Žalbeno veće je potvrdilo kaznu.

*****

Za dodatne informacije o predmetu pogledaje http://157.150.171.183:443/x/cases/miodrag_jokic/cis/bcs/cis_miodrag_jokic_bcs.pdf