Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Miodragu Jokiću odobren zahtev za produženje privremenog boravka na slobodi

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO
VEĆE
 

Hag, 29. avgust 2003.

JL/P.I.S./777-t


MIODRAGU JOKIĆU ODOBREN ZAHTEV ZA PRODUŽENJE
PRIVREMENOG BORAVKA NA SLOBODI


Danas, u petak 29. avgusta 2003., Pretresno veće I, u sastavu:
sudija Orie, predsedavajući, sudija El Mahdi i sudija Martin Canivell,
izdalo je pismeni nalog kojim se Miodragu Jokiću produžava
privremeni boravak na slobodi, u skladu sa zahtevom od 26. avgusta 2003.


Prilikom razmatranja ovog pitanja, Pretresno veće je kao polaznu
tačku uzelo činjenicu da je uobičajeno da se osuđene
osobe ne mogu privremeno pustiti na slobodu.


Međutim, u ovom slučaju Pretresno veće je smatralo da
postoje “vanredni zdravstveni i porodični razlozi, koji
predstavljaju iznimne okonosti, koje se trebaju razmotriti u korist zahteva
Miodraga Jokića
”.


Pretresno veće je u skladu sa tim uputilo sekretara Međunarodnog
suda da izvrši potrebne pripreme za privremeno puštanje Miodraga
Jokića na slobodu.


*****