Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Miroslav Deronjić prebačen u Švedsku na izdržavanje 10-godišnje zatvorske kazne

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 25. novembar 2005.
CVO/MO/1027-t

Miroslav Deronjić prebačen u Švedsku na izdržavanje 10-godišnje zatvorske kazne

Miroslav Deronjić (55) juče je prebačen u Švedsku na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 10 godina koju mu je izrekao Međunarodni sud. Dana 30. marta 2004., kao dio sporazuma s Tužilaštvom, Deronjić je priznao da je srpskim snagama naredio napadnu selo Glogova u istočnoj Bosni, što je izvršeno 9. maja 1993. Tokom tog napada, 64 civila Muslimana iz sela su ubijeni, domovi bosanskih Muslimana, privatna imovina i džamija su uništeni, a znatan dio sela Glogova sravnjen je sa zemljom. U vrijeme napada, Deronjić je bio predsjednik tri krizna štaba u opštini Bratunac, u istočnoj Bosni, kao i predsjednik lokalnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), političke stranke Radovana Karadžića.

Podaci o postupku

Optužnica podignuta: 3. jula 2002.

Deronjić prebačen na Međunarodni sud: 8. jula 2002.

Potvrdno se izjasnio o krivici: 30. septembra 2003.

Presuda o kazni Pretresnog vijeća: 30. marta 2004.

Presuda Žalbenog vijeća po Deronjićevoj žalbi: 20. jula 2005.

Drugi optuženi koji su prebačeni na izdržavanje kazni

Osamnaest drugih osuđenih nalazi se na izdržavanju kazni: Duško Sikirica i Mitar Vasiljević u Austriji; Duško Tadić i Dragoljub Kunarac u Njemačkoj; Drago Josipović, Vladimir Šantić i Darko Mrđa u Španiji; Zoran Vuković, Radomir Kovač i Dragan Obrenović u Norveškoj; Goran Jelisić u Italiji; Biljana Plavšić u Švedskoj; Hazim Delić i Esad Landžo u Finskoj; Ranko Češić u Danskoj; Predrag Banović i Mlađo Radić u Francuskoj i Radislav Krstić u Velikoj Britaniji.


Sve postupke možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org  

Presudu Pretresnog vijeća u ovom predmetu možete naći na: http://www.icty.org/x/cases/deronjic/tjug/bcs/040330.pdf Presudu Žalbenog

ijeća u ovom predmetu možete naći na: http://www.icty.org/x/cases/deronjic/acjug/bcs/050720.pdf