Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Miroslav Deronjić se izjasnio krivim za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBERS
CHAMBRES DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA VIJEĆA
 

Hag, 30. septembra 2003.

CT/P.I.S./785t


MIROSLAV DERONJIĆ SE IZJASNIO KRIVIM ZA PROGONE
NA POLITIČKOJ,

RASNOJ I VJERSKOJ OSNOVI KAO ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI


Tridesetog
septembra 2003. godine, Pretresno vijeće II u sastavu: sudija Wolfgang
Schomburg (predsjedavajući), sudija Florence Mumba i sudija Carmel
Agius, održalo je pretres kako bi razmotrilo zajednički zahtjev
za razmatranje Sporazuma o izjašnjavanju o krivici između Miroslava
Deronjića i Tužilaštva.


Zahtjev
je odražavao dogovoreni Sporazum o izjašnjavanju o krivici prema
kojem bi se optuženi složio da se izjasni krivim po jednoj tački
Druge izmijenjene optužnice:


Tačka
1:
progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj
osnovi kao zločin protiv čovječnosti, kažnjivi prema
Članovima 5(h) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.


Pretresno
vijeće je ustvrdilo da je Sporazum o izjašnjavanju o krivici
zadovoljio odredbe pravila 62 bis i 62 ter Pravilnika o
postupku i dokazima.


Predsjedavajući
sudija Schomburg je pročitao optužnicu u cjelosti. Miroslav
Deronjić se izjasnio krivim po jednoj tački optužnice i
Pretresno vijeće ga je proglasilo krivim po toj tački.


Tužilaštvo
je preporučilo Pretresnom vijeću izricanje kazne od 10 godina
zatvora, dok je odbrana preporučila da kazna ne bude veća od
6 godina zatvora.


Vrijeme
i datum održavanja pretresa o kazni biće naknadno određeni.


*****