Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mitar Rašević prebačen u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Den Haag, 15. august 2003.
JL/ P.I.S/ 775-t

MITAR RAŠEVIĆ PREBAČEN
U PRITVORSKU JEDINICU MKSJ-a

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potvrđuje da je danas, 15. augusta 2003., Mitar Rašević prebačen u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a.

Podaci o predmetu

Dana 29. novembra 2001., sudija Liu Daqun je po zahtjevu tužioca otpečatio optužnicu protiv Mitra Raševića i Save Todovića. Prvobitno, Mitar Rašević i Savo Todović bili su u istoj optužnici kao i Milorad Krnojelac, podignutoj 11. juna 1997. Dana 15. juna 1998., SFOR je lišio slobode Milorada Krnojelca koji je nakon toga prebačen na Međunarodni sud. Dana 15. marta 2002., Pretresno vijeće II je Krnojelcu izreklo kaznu od sedam i po godina zatvora.

Činjenični navodi

U optužnici se navodi da su 7. aprila 1992., srpske vojne snage u kojima su se nalazili bosanski Srbi, i građani srpskog porijekla iz drugih dijelova bivše Jugoslavije, započele okupaciju grada Foče, u Bosni i Hercegovini, koji je u potpunosti zauzet 16. ili 17. aprila 1992.

Prema navodima optužnice, čim su srpske snage zauzele dijelove grada Foče, vojna policija, u pratnji vojnika mještana i vojnika iz drugih krajeva, počela je hapsiti Muslimane i ostale stanovnike koji nisu bili Srbi. Većina, ako ne i svi zatočenici, bili su civili koji nisu optuženi ni za kakvo krivično djelo. To su uglavnom bili muškarci, Muslimani, stari od 16 do 80 godina, uključujući i mentalno zaostale, hendikepirane i teško bolesne osobe. Kazneno-popravni dom (KP dom) u Foči, jedan od najvećih zatvora u bivšoj Jugoslaviji, postao je glavno mjesto pritvora za muškarce.

Od aprila 1992. do oktobra 1994., Mitar Rašević je bio komandir straže u KP Domu. Njegova osnovna dužnost bila je da nadgleda rad najmanje 37 zatvorskih stražara. On je po navodima bio zadužen za samice i imao je ovlaštenja da pušta zatočenike iz izolacije. On je kontaktirao sa vojnim i političkim vlastima izvan logora, posebno oko razmjene zatočenika, i dozvoljavao je srpskim vojnicima da ulaze u zatvor i maltretiraju zatvorenike kad kod su to željeli.

U optužnici se navodi: “Tokom brojnih večeri od aprila do jula 1992, stražari KP Doma služili su se pripremljenim popisima za odabiranje zatočenika za premlaćivanje... Obično je komandir straže Mitar Rašević prisustvovao odabiranju zatočenika. Ponekad je on sa popisa čitao imena odabranih zatočenika. Zatim su zatočenici odvođeni u upravnu zgradu gdje su ih tukli zatvorski stražari ili vojnici kojima je dozvoljeno da uđu u zatvor i tuku zatočenike.”

U optužnici se dalje navodi da su “Stražari i vojnici napadali zatočenike svim vrstama oružja uključujući palice, kundake, noževe i alatke. Neki od zatočenika vratili su se u svoje sobe teško povrijeđeni. Neki od zatočenika nekoliko puta su odabirani za premlaćivanje. Veliki broj odabranih zatočenika nije se nikada vratio sa premlaćivanja i još se vode kao nestali.”

Tačke optužnice

U optužnici se Mitar Rašević tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) i, ili alternativno, na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta):

u sedam tačaka za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta – progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi; mučenje; nehumana djela; ubistvo; zatvaranje; porobljavanje);

u pet tačaka za kršenja zakona i običaja (član 3 Statuta – mučenje; okrutno postupanje; ubistvo; porobljavanje);

u šest tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (član 2 Statuta – mučenje; hotimično nanošenje teških povreda tijela ili zdravlja; hotimično lišavanje života; protivpravno zatočenje civila; hotimično nanošenje velikih patnji; nečovječno postupanje).

Datum prvog stupanja pred Sud će biti naknadno objavljen.

*****

Kompletan tekst optužnice: http://www.icty.org/case/todovic_rasevic/4#ind