Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mitar Vasiljević prebačen u Austriju na izdržavanje zatvorske kazne

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 6. jula 2004.

JP/P.I.S./868t


MITAR VASILJEVIĆ PREBAČEN U AUSTRIJU

NA IZDRŽAVANJE ZATVORSKE KAZNE


Danas, 6. jula 2004., Mitar Vasiljević je prebačen u Austriju na izdržavanje 15-godišnje kazne koju mu je izrekao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).


Dana 29. novembra 2002., Mitar Vasiljević je osuđen na zatvorsku kaznu od 20 godina (vidi Saopštenje za javnost broj 713). Dana 30. decembra 2002., Mitar Vasiljević podnio je žalbu ne presudu. Žalbeno je vijeće 25. februara 2004. djelimično prihvatilo njegovu žalbu i smanjilo mu kaznu na 15 godina.


Trenutno se 14 osuđenih nalazi na izdržavanju kazni: Duško Sikirica takođe u Austriji; Duško Tadić i Dragoljub Kunarac u Njemačkoj; Stevan Todorović, Drago Josipović i Vladimir Šantić u Španiji; Zoran Vuković, Radomir Kovač i Dragan Obrenović u Norveškoj; Goran Jelisić u Italiji; Biljana Plavšić u Švedskoj; i Anto Furundžija, Hazim Delić i Esad Landžo u Finskoj.


Dana 23. jula 1999., Austrija je postala peta država koja je s MKSJ-om sklopila Sporazum o izdržavanju kazni (vidi Saopštenje za javnost br. 421e). Druge države koje su sklopile slične sporazume su : Italija (sporazum potpisan 6. februara 1997.), Finska (potpisan 7. maja 1997.), Norveška (potpisan 24. aprila 1998.), Švedska (potpisan 23. februara 1999.), Francuska (potpisan 25. februara 2000.), Španija (potpisan 28. marta 2000.), Danska (potpisan 19. juna 2002.) i Velika Britanija (potpisan 11. marta 2004.). Njemačka je s Međunarodnim sudom potpisala dva ad hoc sporazuma koji se odnose na Duška Tadića i Dragoljuba Kunarca.