Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ izdao međunarodni nalog za hapšenje Milana Martića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 08. mart 1996.
CC/PIO/042t

MKSJ izdao međunarodni nalog za hapšenje Milana Martića

Pretresno veće I, kojim je predsedavao sudija Claude Jorda, 7. marta 1996. ponovo je potvrdilo sve četiri tačke optužnice protiv Milana Martića i izdalo međunarodni nalog za njegovo hapšenje koji će biti poslat svim državama. Veće je takođe zaključilo da nalog za hapšenje mora biti poslat multinacionalnim vojnim implementacijskim snagama (IFOR) razmeštenim na teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Optužbe

Milan Martić, bivši predsednik samoproglašene Republike Srpske Krajine, tereti se da je svesno i hotimično naredio granatiranje Zagreba 2. i 3. maja 1995. godine raketama Orkan (tačke I i III). Navodi se da su ovi napadi za posledicu imali smrt i ranjavanje civila u gradu. Milan Martić se takođe tereti za to granatiranje zbog svoje pozicije autoriteta i navodnog propusta da spreči napad ili kazni počinioce (tačke II i IV). Ovo granatiranje spada u nadležnost Međunarodnog suda u skladu s članom 3, u vezi s kršenjima zakona i običaja ratovanja, i članom 7 (1) i 7 (3) Statuta, u vezi s individualnom krivičnom odgovornošću i odgovornošću nadređenog zbog kršenja Statuta.

Optužnica protiv Milana Martića, zajedno sa nekoliko naloga za hapšenje drugih lica i naloga za prebacivanje, koji su izdati 25. jula 1995. i koji još nisu izvršeni, predana je 13. februara 1996. Pretresnom veću I. U skladu s pravilom 61 Pravilnika o postupku i dokazima, Veće je na otvorenom pretresnu ponovo razmotrilo optužnicu protiv Milana Martića. Pretres je održan 27. februara 1996 u sedištu Međunarodnog suda u Hagu.

Tokom pretresa, Pretresno veće je razmotrilo sve dokaze koje je podnelo Tužilaštvo u prilog optužnici. Veće je saslušalo četiri svedoka: jednog istražitelja Tužilaštva, dva policajca iz Zagreba i jednog vojnog veštaka za oružje. Prikazano je više fotografija i jedan video snimak kako bi se predstavila opšta situacija u Zagrebu nakon granatiranja 2. i 3. maja 1995. godine.

Na osnovu predočenih dokaza i svedočenja svedoka, Pretresno veće se uverilo da postoji razumna osnova za verovanje da je 2. i 3. maja 1995. godine, po nalogu Milana Martića, tadašnjeg predsednika samoproglašene Republike Srpske Krajine, civilno stanovništvo grada Zagreba napadnuto granatama tipa Orkan. Napadi su za posledicu imali pogibiju i ranjavanje mnogih civila i nanošenje velike materijalne štete. Imajući u vidu preciznost oruđa kojim su napadi izvedeni, korišćenje raketa tipa Orkan u ovom slučaju nije imalo za cilj gađanje vojnih ciljeva već terorisanje civilnog stanovništva Zagreba. Ovi napadi su stoga u suprotnosti s osnovnim pravilima običajnog i konvencijskog međunarodnog prava koja su obuhvaćena članom 3 Statuta Međunarodnog suda.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org