Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ obeležava Dan međunarodnog krivičnog pravosuđa

Predsjednik | | Hag |

Danas, 17. jula 2017, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) obeležava godišnji Dan međunarodnog krivičnog pravosuđa. U ime MKSJ, presednik Carmel Agius pozdravlja ovaj važan dan posvećen proslavljanju razvoja i dostignuća institucija međunarodnog krivičnog pravosuđa, kao i koraka međunarodne zajednice koji su predstavljali prekretnice u borbi protiv nekažnjivosti.

Osnivanje MKSJ 1993. godine bilo je jedan od tih koraka koji su predstavljali prekretnice. Kao prvi međunarodni krivični sud od suđenja u Nirnbergu i Tokiju, Međunarodni sud je bio ne samo prvi međunarodni sud modernog doba koji otelotvorio i primenio ciljeve međunarodnog krivičnog pravosuđa, već je takođe utro put za formiranje drugih međunarodnih sudova i međunarodnih krivičnih sudova, ponajpre Međunarodnog krivičnog suda, čiji je osnivački akt – Rimski statut – usvojen na današnji dan pre 19 godina. Zajedno s MKSJ, ovi sudovi i krivični sudovi su pomogli da se politički i pravni krajolik transformiše na takav način da se pozivanje visokih političkih i vojnih zvaničnika na odgovornost za njihova dela pred sudom sve više očekuje, i ne predstavlja izuzetak od pravila.              

Dan međunarodnog krivičnog pravosuđa predstavlja priliku za one koji podržavaju pravosuđe širom sveta da se njihov glas čuje. Borba protiv nekažnjivosti je tek nedavno počela i još puno toga tek treba uraditi i na međunarodnom i na nacionalnom nivou kako bi se počinioci ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida izveli pred lice pravde. Sada, kada se međunarodna zajednica suočava sa značajnim izazovima, važnije je nego ikada da međunarodna zajednica potvrdi svoju privrženost međunarodnom krivičnom pravosuđu i ojača svoje napore u tom smislu.

Predsednik Agius želi da pohvali sve one koji se u ovom trenutku bore za međunarodno krivično pravosuđe širom sveta i da ih podstakne da istraju u tom važnom nastojanju.