Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ obeležava prvi Međunarodni dan krivične pravde

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 15. jul 2011.
VE/MOW/PR1426t


MKSJ obeležava prvi Međunarodni dan krivične pravde

 

 

 

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, MKSJ, obeležiće 17. jula prvi Međunarodni dan krivične pravde, dan posvećen proslavi razvoja i dostignuća međunarodnih institucija krivičnog pravosuđa.

Datum 17. jul je odabran jer je na taj dan usvojen Rimski statut, sporazum kojim je osnovan Međunarodni krivični sud. Svrha obeležavanja ovog dana je da se proslave koraci koje je međunarodna zajednica preduzela u cilju postizanja zajedničkog cilja globalne pravde i podsticanja dijaloga među pobornicima međunarodne pravde širom sveta.

Povodom obeležavanja prvog Međunarodnog dana krivične pravde predsednik Međunarodnog suda, sudija Patrick Robinson osvrnuo se na pionirsku ulogu MKJS u razvoju međunarodnog sistema krivičnog pravosuđa: “Zastavši na Međunarodni dan krivične pravde kako bismo se osvrnuli na napredak postignut na ovom polju, ovo je prilika da proslavimo dostignuća MKSJ, kao i da podignemo svest o pionirskim doprinosima koje je on dao širem cilju međunarodne pravde”.

Osvrnuvši se na trajnu vrednost i simboliku Međunarodnog dana krivične pravde, sekretar Međunarodnog suda g. John Hocking rekao je: “U dugoročnom smislu, Međunarodni dan krivične pravde će služiti kao prilika da se jednom godišnje osvrnemo na nasleđe rada Međunarodnog suda, njegova dostignuća, njegov uticaj na zajednice u bivšoj Jugoslaviji i njegov ogroman doprinos razvoju međunarodnog pravosuđa i istaknemo ih”.

U svrhu ovogodišnje proslave, koju predvodi Međunarodni krivični sud, MKSJ je dao svoj doprinos sadržajima na vebsajtu o 17. julu i facebook stranici, koji su posebno kreirani ovim povodom.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org