Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ obučava bosanskohercegovačke pravne stručnjake

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan document.)
 

Hag, 3. decembar 2010.
CB/MOW/1374t


MKSJ obučava bosanskohercegovačke pravne stručnjake

 

 

U sklopu projekta Pravda i ratni zločini MKSJ je juče započeo dvodnevnu obuku pravnih stručnjaka iz kantonalnih tužilaštava u Mostaru, Orašju, Goraždu, Zenici, Livnu, Širokom Brijegu, Travniku, Sarajevu i Tuzli.

Cilj ove obuke, koja se vrši u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, jeste transfer institucionalnog i specijalizovanog stručnog znanja s Međunarodnog suda na jurisdikcije u regionu, čime će se poboljšati njihova sposobnost da vode kompleksne predemete u vezi s ratnim zločinima.

Ova obuka ima za cilj da ojača sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da identifikuju i traže informacije i materijale sa MKSJ relevantne za njihov rad i uključivaće upotrebu baza podataka kao što su vebsajt, baza podataka Sudskih spisa MKSJ i baza podataka Sudske prakse Žalbenog veća. Obuka će takođe obuhvatiti podnošenje zahteva MKSJ-u za pravnu pomoć i izmenu zaštitnih mera prema Pravilniku o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ovim projektom je predviđena slična obuka osoblja nacionalnih sudova i tužilaštava koji se bave predmetima u vezi s ratnim zločinima širom regiona bivše Jugoslavije.

Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vredan četiri miliona evra koji finansira Evropska unija, a sprovode Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (ODIHR) zajedno s MKSJ-om, Međuregionalni istraživački institut Ujedinjenih nacija za kriminal i pravdu i misijama OEBS-a u regionu.

Za više informacija o ovom projektu molimo vas da kontaktrate s gospođu Sanelu Tunović, predstavnika outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na wcjp [at] odihr.pl.

* * *

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posetite
http://www.icty.org/sid/240


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org

Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu