Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ obučava pravne stručnjake u Srbiji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 23. novembar 2010.
VE/MOW/1371t


MKSJ obučava pravne stručnjake u Srbiji


MKSJ je juče započeo obuku pravnih stručnjaka iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Višeg i Apelacionog suda u sklopu projekta Pravda i ratni zločini.

Cilj ove obuke je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih umeća s Međunarodnog suda na jurisdikcije u regionu, čime će se unaprediti njihova sposobnost da vode kompleksne predemete u vezi s ratnim zločinima.

Ova dvodnevna obuka na Pravosudnoj akademiji u Beogradu organizovana je za pravne stručnjake na svim nivoima, od pravnih savetnika sudija do odabranih pojedinaca iz različitih državnih sudova koji se bave postupcima u vezi s ratnim zločinima u Srbiji.

Obuka je organizovana i za osam članova pomoćnog osoblja koje je nedavno zaposleno na Višem i Apelacionom sudu u sklopu projekta Pravda i ratni zločini kako bi pomogli sudijama u presuđivanju u predmetima u vezi s ratnim zločinima. Ranije ove godine, 12 članova pomoćnog osoblja je takođe započelo s radom u Tužilaštvu za ratne zločine u sklopu projekta Pravda i ratni zločini.

Ova obuka ima za cilj da unapredi sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da identifikuju i pronađu informacije i materijale sa MKSJ relevantne za njihov rad i uključivaće upotrebu baza podataka kao što su vebsajt, baza podataka Sudskih spisa MKSJ i baza podataka Sudske prakse Žalbenog veća. Obuka će takođe obuhvatatiti podnošenje zahteva MKSJ za pravnu pomoć i izmenu zaštitnih mera prema Pravilniku o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Slična obuka osoblja nacionalnih sudova za ratne zločine zakazana je u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj za decembar 2010. i januar 2011. godine.

    Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vredan četiri miliona evra koji finansira Evropska unija, a sprovode Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS (ODIHR) u partnerstvu s MKSJ, Međuregionalnim institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde i misijama OEBS u regionu.

Za više informacija o ovom projektu molimo vas da stupite u kontakt s gospođom Sanelom Tunović, predstavnikom outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili wcjp [at] odihr.pl.


* * *

Za više informacija o projektu  Pravda i ratni zločini posetite http://www.icty.org/sid/240

Pratite MKSJ na Twitteru i YouTubeu

 Projekat Pravda i ratni zločini


Projekat finansira
Evropska unija
Sprovode: