Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ podigao optužnicu protiv Vojislava Šešelja za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 14. februara 2003.

JL/P.I.S./728-t


MKSJ PODIGAO OPTUŽNICU
PROTIV VOJISLAVA ŠEŠELJA ZA ZLOČINE
PROTIV ČOVEČNOSTI
I RATNE ZLOČINE


 


Sudija O-Gon Kwon je u petak, 14. februara
2003, potvrdio optužnicu
protiv Vojislava Šešelja.


Optužnica,
koju je tužilac
potpisao 15. januara 2003, tereti Vojislava Šešelja u osam tačaka
za zločine
protiv čovečnosti
i u šest tačaka
za kršenje zakona i običaja
ratovanja.


Optuženi


Prema navodima optužnice,
Vojislav Šešelj je rođen
11. oktobra 1954. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U junu 1990.
Vojislav Šešelj je osnovao "Srpski narodni pokret obnove", koji
je kasnije preimenovan u "Srpski četnički
pokret". Vlasti SFRJ-a su nakon izbora u decembru 1990. zabranile
delovanje Srpskog četničkog
pokreta. Dana 23. februara 1991., Vojislav Šešelj je izabran za predsednika
novoosnovane Srpske radikalne stranke (SRS). U junu 1991, izabran je za
poslanika u Skupštini Republike Srbije. U gotovo svakodnevnim demonstracijama
i izbornim kampanjama, pozivao je na jedinstvo Srba i rat protiv "istorijskih
neprijatelja", tj. hrvatskog, muslimanskog i albanskog stanovništva
na teritoriji bivše Jugoslavije.


Udruženi
zločinački
poduhvat


Prema navodima optužnice, Vojislav Šešelj je učestvovao u udruženom
zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj trajno i nasilno
uklanjanje, činjenjem zločina definisanih u članovima 3
i 5 Statuta Međunarodnog suda, većine hrvatskog, muslimanskog
i drugog nesrpskog stanovništva sa oko trećine teritorije Hrvatske,
velikog dijela Bosne i Hercegovine i delova Vojvodine, u Republici Srbiji,
kako bi ta područja postala deo nove države u kojoj dominiraju Srbi.
Ovaj udruženi zločinački poduhvat je nastao pre 1. avgusta 1991.
godine i trajao je najmanje do decembra 1995. godine. Šešelj je učestvovao
u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu do septembra 1993. godine,
kada je došao u sukob sa Slobodanom Miloševićem. On snosi individualnu
krivičnu odgovornost za zločine koji su bili deo rasprostranjenog
ili sistematskog napada na hrvatsko, muslimansko i drugo nesrpsko stanovništvo
u velikim delovima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine u Srbiji.


Činjenični
navodi


U optužnici se navodi da je Vojislav Šešelj, kao predsednik SRS-a,
bio istaknuta politička ličnost u SFRJ/SRJ-u u periodu nakoji
se odnosi optužnica. Propagirao je politiku ujedinjenja "svih srpskih
zemalja" u homogenu srpsku državu. Delujući sam ili u dosluhu
sa drugim članovima udruženog zločinačkog poduhvata, Vojislav
Šešelj je učestvovao u regrutovanju, formiranju, finansiranju, snabdevanju,
podršci i usmeravanju srpskih dobrovoljačkih jedinica povezanih sa
SRS-om, pod nazivima "četnici" ili "šešeljevci".


Navodi se da je Šešelj učestvovao
u širenju ratne propagande i raspirivanju mržnje
protiv nesrpskog stanovništva, te da je podsticao svoje dobrovoljačke
jedinice i druge srpske snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini da čine
zločine.
U javnim istupanjima, pozivao je na proterivanje hrvatskog civilnog stanovništva
iz delova pokrajine Vojvodine u Srbiji i time podsticao svoje sledbenike
i lokalne vlasti da uzmu učešća
u kampanji progona lokalnog hrvatskog stanovništva.


U optužnici
se tvrdi da je Šešelj takođe
učestvovao
u planiranju i pripremama za preuzimanje sela u istočnoj
i zapadnoj Slavoniji (u opštinama Vukovar i Voćin)
u Hrvatskoj, i u opštinama Bosanski Šamac i Zvornik u Bosni i Hercegovini,
kao i u prisilnom premeštanju većine
nesrpskog stanovništva sa ovih područja
koje je usledilo. Dalje se navodi da je učestvovao
u pružanju
finansijske, materijalne, logističke
i političke
podrške potrebne za takva preuzimanja; on je obezbeđivao
ovu podršku, uz pomoć
Slobodana Miloševića,
od srpskih vlasti i Srba koji žive
u inostranstvu, gde je prikupljao sredstva za finansiranje ciljeva udruženog
zločinačkog
poduhvata. Regrutovao je srpske dobrovoljce povezane sa SRS-om i indoktrinirao
ih svojom ekstremno nacinalističkom
retorikom kako bi uzeli učešća
u prisilnom premeštanju nesrpskog stanovništva sa ciljanih područja
putem zločina
izvršenih na posebno brutalan i nasilan način.


Tačke
optužnice


Optužnica tereti Vojislava Šešelja na osnovu njegove individualne
krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta):


u osam tačaka za zločine protiv čovečnosti (član
5 Statuta - ubistva, istrebljenje, progoni na političkoj, rasnoj
ili verskoj osnovi, deportacija, pritvaranje, mučenje, nehumana
dela)

u šest tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (član
3 Statuta - ubistvo, mučenje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje,
uništavanje verskih ili obrazovnih institucija, pljačka javne ili
privatne imovine)

*****