Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ poklanja knjige Pravnom fakultetu u Prištini

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 6. avgust 2010.
JKE/MOW/1359tMKSJ poklanja knjige Pravnom fakultetu u Prištini

 

MKSJ je danas poklonio veliku količinu pravnih žurnala Pravnom fakultetu i Centru za ljudska prava Univerziteta u Prištini.

Donacija se sastoji od velike antologije Američkog žurnala međunarodnog prava (American Journal of International Law), Pravnih izveštaja MKSJ (ICTY Judicial Reports), Evropskog žurnala međunarodnog prava (European Journal of International Law), raznih pravnih priručnika i knjiga o pravnoj teoriji i praksi.

Međunarodni sud je rešen da promoviše poštovanje vladavine prava, koja je od presudne vežnosti za izgradnju savremenih društava i unapređenje tih vrednosti, naročito među mlađim generacijama stanovnika Kosova.

Poklonjene knjige i žurnali će biti od velike koristi studentima prava na Kosovu kao i pravnim stručnjacima koji tamo rade.

Kako se MKSJ približava kraju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da lokalnim zajednicama olakša pristup i unapredi razumevanje međunarodnog sistema krivične pravde i dostignuća Međunarodnog suda u njemu.

Ovim nastojanjima Outreach program želi da učvrsti nasleđe Međunarodnog suda na celom području bivše Jugoslavije. 

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org