Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ poklonio računare osnovnoj školi u BiH

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SEKRETARIJAT

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 3. februar 2012.
CT/CS/1479t

MKSJ poklonio računare osnovnoj školi u BiH

 
 

Međunarodni sud je juče poklonio 30 računara koje će koristiti više od 1.000 učenika osnovne škole u Ilijašu, pored Sarajeva u Bosni i Hercegovina.

Ovi računari će omogućiti učenicima multietničke osnovne škole “Hašim Spahić” da razviju veštine rada na računarima, dok će škola biti u prilici da primjeni nove pristupe i metodologije nastave uz korišćenje savremene multimedijalne opreme.

“Ova donacija će dovesti do značajnih poboljšanja u pogledu pristupačnosti i korišćenja informacionih tehnologija u svim aspektima nastavnog procesa u našoj školi. Računare ćemo koristiti kako bismo unaprijedili nastavni program i generalno povećali tehnološku svijest učenika”, izjavio je direktor škole, Mirsad Kustura.

Ova najnovija donacija dio je kontinuiranog projekta MKSJ-a koji provodi Odjeljenje za rashodovanje opreme, koje je osnovano 2005. godine kako bi raspolagalo svom prevaziđenom ili “otpisanom” opremom, poput računara i vozila. Većina opreme se poklanja humanitarnim organizacijama, uglavnom na području bivše Jugoslavije.

Od prve donacije jednog minibusa sirotištu na Kosovu 2005. godine, organizovano je više od 50 zasebnih donacija. Prethodna donacija računara organizovana je u oktobru 2010. osnovnoj školi u Skelanima pored Srebrenice.
 
 

* * *

Odeljenje za rashodovanje opreme

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu