Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ pokreće novu stranicu na veb-sajtu koja omogućava direktan pristup najnovijim podnescima

 
Hag, 30 avgust 2010.

MKSJ pokreće novu stranicu na veb-sajtu koja omogućava direktan pristup najnovijim podnescima

MKJS je pokrenuo novu stranicu na veb-sajtu kako bi dodatno poboljšao javnu dostupnost pravne biblioteke MKSJ. Ova stranica, dostupna na početnoj stranici ovog veb-sajta, pod nazivom Izbor najnovijih javnih podnesaka omogućava korisnicima direktan pristup javnim dokumentima nedavno podnetim u svim aktuelnim predmetima pred Međunarodnim sudom.

Osmišljena da unapredi pružanje usluga grupama i pojedincima koji redovno prate rad Međunarodnog suda, stranica Izbor najnovijih javnih podnesaka je deo širih napora da se osnaže principi pravosudne transparentnosti i odgovornosti.

Ova nova stranica sadrži dokumente koji se već nalaze na stranici Predmeti, uključujući ključne odluke, kao i sve optužnice, presude, pretresne podneske i transkripte. Ovi dokumenti takođe su dostupni kroz bazu podataka Sudski spisi MKSJ, koja će i dalje pružati širi izbor dokumenata uključujući zahteve, dokazme predmete i druge javne podneske.

Korisnike pozivamo da nam dostave povratne informacije koristeći ovaj formular.