Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ pokreće novu stranicu o zločinima seksualnog nasilja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 17. jun 2011.
TR/MOW/1420t


MKSJ pokreće novu stranicu o zločinima seksualnog nasilja


Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas pokreće novu stranicu koja ističe najvažnija dostignuća u radu u vezi s krivičnim gonjenjem za zločine seksualnog nasilja.

Ova stranica opisuje ogroman doprinos koji je Međunarodni sud dao krivičnom gonjenju i suđenju za zločine ove vrste.

Zajedno sa sestrinskim sudom za Ruandu, Međunarodni sud je bio među prvim sudovima ovakve vrste koji je podneo optužbe izričito za seksualno nasilje i definisao rodne zločine poput silovanja i seksualnog porobljavanja u običajnom pravu.

Od samog početka svog mandata, Tužilaštvo MKSJ sprovodilo je istrage navoda o sistematskom zatočenju i silovanju žena, muškaraca i dece. Kao posledica toga gotovo polovina lica osuđenih pred MKSJ proglašena je krivim za elemente zločina seksualnog nasilja.

Zahvaljujući pionirskim dostignućima Međunarodnog suda, brojni ugovori i konvencije koji postoje tokom čitavog 20. veka konačno su primenjeni, a njihovo kršenje kažnjeno. Trenutno su u toku postupci protiv 19 optuženih po optužnicama koje sadrže optužbe za seksualno nasilje.

Dostupna na engleskom, francuskom i bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, ova stranica je deo širih napora Outreach programa da konsoliduje i predstavi širok spektar dostignuća Međunarodnog suda kako se ova insitucija bliži okončanju svog mandata.

> Zločini seksualnog nasilja


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu