Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ pokreće zajednički projekat u vezi s ratnim zločinima u regionu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)     
 

Hag, 28. septembar 2010.
VE/MOW/1362t


MKSJ pokreće zajednički projekat u vezi s ratnim zločinima u regionu

Partneri MKSJ u izgradnji kapaciteta
logo logo logo
Evropska komisija

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i njegove partnerske organizacije danas pokreću veliki regionalni projekat koji ima za cilj jačanje kapaciteta pravosuđa u bivšoj Jugoslaviji.

Međunarodni sud će realizovati ovaj program u trajanju od 18 meseci, pod nazivom  “Pravda i ratni zločini”, zajedno s Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR), Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za kriminal i pravdu (UNICRI), i misijama OEBS na terenu u regionu. Ovaj projekat je omogućen velikodušnom donacijom Evropske unije.

Govoreći na predstavljanju projekta u Beogradu, predsednik Međunarodnog suda, sudija Patrick Robinson, podvukao je važnost izgradnje kapaciteta nacionalnih pravosuđa kako bi se postigli pravda, mir i stvarna vladavina prava u bivšoj Jugoslaviji. On je rekao da će Međunarodni sud nastaviti da sarađuje sa svojim partnerima u regionu i šire kako bi pomogao taj proces.

Svrha ovog projekta je da omogući prenos jedistvenog institucionalnog znanja i specijalizovanih umeća Međunarodnog suda pravosuđima u regionu i obezbedi da ta pravosuđa imaju pristup relevantnim materijalima Međunarodnog suda u formi koju mogu da koriste.

Ovaj projekat će biti skoncentrisan na širok spektar aktivnosti smišljenih da omoguće profesionalni razvoj nacionalnih pravnih stručnjaka, uključujući sastanke s kolegama, zvaničnicima MKSJ.

Prvi od ovih sastanaka održan je odmah nakon predstavljanja projekta, i prisustvovali su mu sudije iz regiona i sudija Patrick Robinson, sudija Carmel Agius, sudija Howard Morrison i sudija Fausto Pocar s MKSJ. 

Ostale aktivnosti će uključivati izradu transkripata postupaka MKSJ na lokalnim jezicima i prevod baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Ovaj projekat će takođe razvijati nastavne programe o međunarodnom krivičnom i humanitarnom pravu, priručnik za advokate odbrane i razna oruđa za istraživanje i analizu. Projekat će takođe sponzorisati zapošljavanje dodatnog osoblja u nacionalnim pravosuđima koje će ponuditi stručnu podršku  u poljima poput tkrivične analize i pravnih istraživanja.

* * *

Više informacija o ovom projektu

Novinari takođe mogu stupiti u kontakt s Nermom Jelačić, portparolom Sekretarijata i Sudskih Veća na jelacic [at] un.org i +31 6 53 57 8006
 Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija 
Sprovode: