Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ predstavlja objedinjeni izveštaj o potrebama pravosuđa na području bivše Jugoslavije

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 18. septembar 2009.
NJ/MOW/PA381t
MKSJ predstavlja objedinjeni izveštaj o potrebama pravosuđa na području bivše Jugoslavije


U sredu 23. septembra na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) biće predstavljen izveštaj o potrebama za izgradnju kapaciteta nacionalnih pravosuđa koja postupaju u predmetima za ratne zločine na području bivše Jugoslavije.

Ovaj izveštaj, pod nazivom “Podrška procesu tranzicije: naučene lekcije i najbolja praksa u transferu znanja” plod je jednogodišnje saradnje Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), MKSJ i Međuregionalnog instituta Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde (UNICRI).

Predsednik MKSJ, sudija Patrick Robinson, direktor ODIHR, ambasador Janez Lenarčič i direktor UNICRI, g. Sandro Calvani obratiće se predstavnicima sredstava javnog informisanja povodom objavljivanja ovog izveštaja.

Ovaj izveštaj predstavlja konačni rezultat zajedničke istraživačke inicijative, koju su prošle godine pokrenule ove tri organizacije kako bi procenile preostale potrebe pravosuđa na području bivše Jugoslavije u vezi sa suđenjima za ratne zločine kao i delotvornost do sada uloženih napora na izgradnji kapaciteta. Izveštaj daje konkretne preporuke za dalji rad kako bi se u regionu učvrstio kapacitet za privođenje pravdi odgovornih za ratne zločine počinjene tokom oružanih sukoba devedesetih godina 20. veka.

Predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da prisustvuju ovom događaju 23. septembra 2009. u 12:00 časova u sedištu MKSJ: Churchillplein 1, Hag. 

*****

Predstavnici sredstava javnog informisanja se obaveštavaju da je za dobijanje propusnice za ulazak u zgradu Međunarodnog suda potreban identifikacioni dokument s fotografijom. Pri ulasku u zgradu obezbeđenje će pregledati opremu za snimanje i lične stvari posetilaca.

Za više informacija o ovom događaju molimo vas da stupite u kontakt s portparolom Nermom Jelačić na: +31 70 512 8752 ili +31 65 357 8006*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org