Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ proslavlja godinu dana postojanja nove internet stranice

Hag, 10. decembar 2009.


MKSJ proslavlja godinu dana postojanja nove internet stranice

Otkako je nova verzija internet stranice Međunarodnog suda puštena u rad 10. decembra 2008, ona se pokazala kao korak bez presedana u komunikaciji na polju međunarodne krivične pravde.
 
Dostupna na pet jezika, među kojima su i jezici bivše Jugoslavije, ova internet stranica pruža informacije o istorijatu Međunarodnog suda, njegovim dostignućima i tekućem radu. S preko 3.5 miliona pregledanih stranica, naša internet stranica privlači pažnju raznovrsne publike, od pravnih stručnjaka, članova diplomatskog kora do običnih ljudi i zajednica koje su najviše pogođene sukobima i zločinima koji su se desili u bivšoj Jugoslaviji od 1991. godine.

Tokom prethodne godine, MKSJ je svojoj internet stranici dodao više novih sadržaja kako bi ojačao njenu ulogu izvora informacija i poboljšao komunikaciju sa svakom od navedenih grupa posetilaca stranice. Među novim sadržajima su Mapa širenja međunarodnog krivičnog pravosuđa u svetu, Virtuelna poseta sudnici I i baza podataka koja omogućava pristup svim Saopštenjima za javnost koje je MKSJ izdao u vezi sa svakim od predmeta od 1994. godine, koja je trenutno dostupna samo na engleskom, a uskoro će biti dostupna i na bosanskom, hrvatskom ili srpskom.

Još jedna značajna novina je baza podataka Sudski spisi MKSJ, kompletna višejezična baza podataka koja se može pretraživati i sadrži sve javne podneske iz svih predmeta pred Međunarodnim sudom. Ova baza podataka već sadrži više od 180.000 dokumenata, a svakodnevno joj se dodaju novi materijali. S tako velikom količinom značajnih materijala, ova internet stranica će biti od presudne važnosti za nasleđe Međunarodnog suda za posetioce širom sveta.
 

Posebna stranica sa statističkim podacima o svedocima omogućava posetiocima da saznaju nešto više o preko 5.000 svedoka koji su svedočili pred Međunarodnim sudom. Ovi obični muškarci i žene, samim time što su došli da svedoče, imaju centralnu ulogu u radu MKSJ. Stranica Glas žrtava je obogaćena dodatnim pričama i video snimcima, kako bi prikazala da su ljudi iz svih slojeva društva bili žrtve užasnih zločina.


Internet stranica je od ključne važnosti za rad na outreachu Međunarodnog suda. Nove stranice pružaju uvid u pionirsku seriju konferencija Približavanje MKSJ zajednicama u BiH, na kojima su stručnjaci MKSJ imali priliku da objasne rad Međunarodnog suda direktno ljudima najviše pogođenim zločinima kojima se bavi Međunarodni sud.

Ova internet stranica ja dinamično oruđe, i mnogi drugi sadržaji će se i dalje pripremati kako bi se podržala načela sudske transparentnosti i odgovornosti Međunarodnog suda. Internet stranica Međunarodnog suda će ove principe preneti najvećem broju ljudi širom sveta, kako bi obezbedila da nasleđe Međunarodnog suda budu mir, pravda i vladavina prava u bivšoj Jugoslaviji i šire.

Napomena: Povratne informacije naših posetilaca su dobrodošle na webunit [at] icty.org

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org