Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ provodi ‘obuku instruktora’ u Bosni i Hercegovini

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 
Haag, 20. septembar 2011.

VE/MOW/1444t

 

MKSJ provodi ‘obuku instruktora’ u Bosni i Hercegovini


 

Međunarodni sud je danas, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, okončao dvodnevnu ‘obuku instruktora’ za osam instruktora i edukatora iz Centara za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Federacije BiH i Republike Srpske, Suda BiH, Državnog tužilaštva BiH i Odsjeka krivične odbrane Ministarstva pravde BiH.

Cilj ove obuke, koja se održava u CEST-u u Sarajevu, je da ojača profesionalnu i organizacionu sposobnost izabranih pravnih instruktora, kako bi nastavili da obučavaju sudije, tužioce, pravne savetnike, pravne saradnike i advokate odbrane nakon okončanja projekta Pravda i ratni zločini.

Međunarodni sud je, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, od novembra 2010. do jula 2011. godine održao 31 kurs obuke širom regiona, podelivši svoja institucionalna znanja i specijalizovane veštine s ukupno 149 pravnih stručnjaka.

Komentarišući ovu obuku, Radoslav Marjanović, vršilac dužnosti direktora CEST-a Federacije BiH, je izjavio: “Drago nam je, zajedno sa pomoći koju pruža drugi centar za obuku u Republici Srpskoj, da pružimo obrazovne resurse koji su potrebni pravnim stručnjacima, čime obezbjeđujemo uspješna buduća krivična gonjenja za ratne zločine”.

Ovaj kurs obuke je obuhvatio korišćenje elektronskih alatki poput websitea, baze podataka Sudski spisi MKSJ i baze podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća. Obuka je takođe obuhvatila informacije o tome kako podnijeti zahtjev MKSJ-u za pravnu pomoć i za izmjenu zaštitnih mjera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vrijedan četiri miliona eura koji finansira Evropska unija, a provodi Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a (ODIHR), u partnerstvu s MKSJ-om, Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za kriminal i pravdu (UNICRI) i misijama OSCE-a u regionu.

 

* * *

Za više informacija o ovom projektu molimo vas da stupite u kontakt s gospođom Sanelom Tunović, predstavnikom za Outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na adresi wcjp [at] odihr.pl

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posjetite http://www.icty.org/sid/240

* * *

Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija
Sprovode:          

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu