Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ provodi obuku za bosanskohercegovačke pravne stručnjake

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument)
 
Haag, 16. jun 2011.
VE/MOW/1419t

MKSJ provodi obuku za bosanskohercegovačke pravne stručnjake

 


Međunarodni sud je danas, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, počeo dvodnevnu obuku za pravne stručnjake kantonalnih tužilaštava u Širokom Brijegu, Mostaru, Trebinju, Goraždu i Sarajevu, kao i pravnom osoblju iz Distrikta Brčko, Suda BiH i Tužilaštva BiH.

Cilj ove obuke, koja se održava u Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca Federacije BiH (CEST) u Sarajevu, jeste prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih vještina Međunarodnog suda na pravosudne organe u regionu čime će se unaprijediti njihova sposobnost za vođenje složenih postupaka u vezi s ratnim zločinima.

Ovom obukom se namjerava ojačati sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu i pretražuju podatke i materijale MKSJ-a relevantne za njihov rad. Obuka će obuhvatiti upotrebu alatki za elektronsko pretraživanje, kao što su vebsajt, Baza podataka sudskih spisa MKSJ-a i Baza podataka sudske prakse Žalbenog vijeća. Obuka će takođe obuhvatiti podnošenje zahtjeva MKSJ-u za pravnu pomoć i za izmjenu zaštitnih mjera na osnovu Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Govoreći o ovoj obuci, Christopher Engels, regionalni koordinator projekta Pravda i ratni zločini, rekao je: “Oni koji rade na predmetima u vezi s ratnim zločinima u regionu suočavaju se s mnogim izazovima, od političkih pritisaka do nedostatka pomoćnog osoblja i novčanih sredstava. Ti izazovi, uz složenu prirodu predmeta u vezi s ratnim zločinima, čine rad ovih pravnih stručnjaka izuzetno teškim.”

Engels je dodao: “Reagujući na zahtjev naših domaćih kolega za provođenjem praktične obuke u pretraživanju, naši partneri iz MKSJ-a su odgovorili na stvarnu i hitnu potrebu. Ovi kursevi ilustriraju praktične načine na koje možemo da podržimo naporan rad pravosudnih aktera u regiji u njihovim kontinuiranim naporima da na pravičan i efikasan način procesuiraju predmete u vezi s ratnim zločinima.”

Ovo je treći kurs za obuku pravnih stručnjaka koja se održava u Sarajevu kao dio projekta Pravda i ratni zločini. Serija sličnih kurseva za bosanskohercegovačke pravne stručnjake takođe je održana u Banja Luci u martu i maju 2011. Od pokretanja projekta Pravda i ratni zločini u julu 2010. godine, Međunarodni sud je održao ukupno 25 kurseva za preko 120 pravnih stručnjaka iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i sa Kosova.

Projekt Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vrijedan četiri miliona eura koji finansira Europska unija. Provode ga Ured za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS/ODIHR) u partnerstvu s MKSJ-om, Međuregionalnim istraživačkim institutom UN-a za kriminal i pravdu (UNICRI) i misijama OEBS-a u regionu.

* * *

Za više informacija, molimo kontaktirajte gospođu Sanelu Tunović, predstavnicu za outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na  wcjp [at] odihr.pl ()

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posjetite

http://www.icty.org/sid/240


Projekat Pravda i ratni zločini


Projekt financira
Europska unija
Provode:          
*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu