Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ Srbiji dostavio prve transkripte na lokalnim jezicima

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 5. novembar 2010.
NJ/MOW/1369t


MKSJ Srbiji dostavio prve transkripte na lokalnim jezicima


Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju danas je dostavio prve transkripte suđenja sačinjene na lokalnim jezicima Tužilaštvu za ratne zločine Srbije u sklopu projekta koji ima za cilj da unapredi sposobnost pravosuđa u regionu da vode kompleksna suđenja u predmetima za ratne zločine.

Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vredan četiri miliona evra koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS (ODIHR), u partnerstvu s MKSJ, Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za kriminal i pravdu, i misijama OEBS u regionu.

Do sada, transkripti suđenja su bili dostupni samo na engleskom i francuskom jeziku, zvaničnim jezicima MKSJ.

“Mnogo puta sam rekao kako je pogrešno i za žaljenje da ovi transkripti nisu dostupni na nacionalnim jezicima država kojih se tiču. Stoga mi je veoma drago da nam projekat Pravda i ratni zločini pruža priliku da to ispravimo” rekao je sudija Patrick Robinson, predsednik Međunarodnog suda.

Međunarodni sud se konsultovao s nacionalnim vlastima kako bi za transkribovanje izabrao najrelevantnije pretrese sa suđenja. Takođe su u obzir uzeti slični napori koje je već preduzeo Fond za humanitarno pravo, nevladina organizacija iz Srbije.

Prvi transkripti dostavljeni Srbiji, od približno 400 strana, sačinjeni su kao prioritet nakon zahteva Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Očekuje se da drugi transkripti budu dostavljeni vlastima u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini krajem novembra.

Međunarodni sud je u septembru hrvatskim vlastima dostavio 500 strana transkripata. Međunarodni sud će u sklopu projekta Pravda i ratni zločini sačiniti najmanje 60.000 strana transkripata suđenja na lokalnim jezicima.


* * *

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini molimo vas da posetite http://www.icty.org/sid/240
Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija 
Sprovode: