Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ u žalosti povodom smrti profesora M. Cherifa Bassiounija

Hag |

Međunarodni sud je sa dubokom tugom primio vest o smrti profesora M. Cherifa Bassiounija, počasnog predsednika Međunarodnog instituta za krivično pravosuđe i ljudska prava u Siracusi, Italija i emeritus profesora prava na Univerzitetu DePaul u Čikagu.

Profesor Bassiouni je bio poznat u celoj međunarodnoj zajednici kao predani zagovornik međunarodnog krivičnog prava i kao neumorni istraživač kršenja ljudskih prava, koji je bio obdaren izuzetno humanom naravi. Profesor Bassiouni je od 1975. godine radio na različitim funkcijama pri Ujedinjenim nacijama.

Doprinosi profesora Bassiounija doveli su do osnivanja MKSJ – prvog međunarodnog krivičnog suda posle Nirnberga i Tokija. Profesor Bassiouni je u periodu od 1992. do 1994. godine obavljao funkciju predsedavajućeg Komisije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za istragu kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji. U prvom izveštaju te komisije Savetu bezbednosti je preporučeno da osnuje međunarodni sud koji bi se bavio bivšom Jugoslavijom. Kao posledica toga, Rezolucija 827 (1993) Saveta bezbednosti, kojom je osnovan Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, u jednom od svojih operativnih paragrafa navodi preporuke Komisije kao osnovu za osnivanje Međunarodnog suda.

Izveštaj ove Komisije je najduži objavljeni izveštaj ikad podnet Savetu bezbednosti. Rad profesora Bassiounija dobro je predstavljen u njegovoj nedavno objavljenoj knjizi ‘Istraga ratnih zločina počinjenih u ratu u bivšoj Jugoslaviji 1992-1994’, koju je posvetio žrtvama sukoba u bivšoj Jugoslaviji: “Sukobi poput ovih ne tiču se samo brojeva, jer se odnose na pojedinačne ljude, od kojih je svaki drugačiji od ostalih”. Na završnoj konferenciji o nasleđu Međunarodnog suda koja je održana u ove godine u Sarajevu, od 22. do 24. juna, MKSJ je organizovao specijalni panel kako bi promovisao knjigu profesora Bassiounija i odao mu priznanje za njegova izuzetna dostignuća.

Profesor Bassiouni je preminuo juče u Čikagu u 79. godini života. Njegovo ogromno pravno znanje i njegova dobrota će veoma nedostajati svima koji su imali privilegiju da ga poznaju, kao i svima koji su privrženi međunarodnoj pravdi.