Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ u žalosti zbog gubitka jednog od svojih prvih sudija osnivača, ser Niniana Stephena

Hag |

Međunarodni sud je sa dubokom tugom primio vest o smrti ser Niniana Stephena, koji je služio kao sudija MKSJ od 1993. do 1997. godine.

Sudija Stephen bio je među prvih 11 sudija Međunarodnog suda i odigrao je ključnu ulogu u formulisanju rane sudske prakse Međunarodnog suda. Bio je član pretresnog veća koje je izreklo prvu prvostepenu presudu MKSJ, u predmetu Tadić, a takođe je bio među sudijama koje su izrekle prvu drugostepenu presudu MKSJ u predmetu Erdemović.

Sudija Stephen, koji je u međunarodnoj zajednici poznat kao vesnik mira, služio je na raznim funkcijama na međunarodnim krivičnim sudovima i u procesima uspostavljanja mira širom sveta. Veoma je malo počasti koje sudija Stephen, inače nosilac pet zasebnih viteških titula, nije dodao svom imenu.

Sudija Stephen je preminuo juče u 94. godini. Međunarodna zajednica će pamtiti sudiju Stephena po njegovom intelektu, skromnosti i doživotnoj posvećenosti pravdi i vladavini prava.