Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Momir Nikolić prebačen na izdržavanje kazne u Finsku

Momir Nikolić prebačen na izdržavanje kazne u Finsku

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 11. april 2007.
CVO/MOW/1154t
 

MOMIR NIKOLIĆ PREBAČEN NA IZDRŽAVANJE KAZNE U FINSKU

 

Momir Nikolić, pomoćnik komandanta za bezbjednost i obavještajne poslove Bratunačke brigade vojske bosanskih Srba, danas je prebačen u Finsku na izdržavanje kazne od 20 godina zatvora.

Dana 7. maja 2003., Momir Nikolić se potvrdno izjasnio o krivici za progon civila bosanskih Muslimana u Srebrenici 1995. Konkretno, Momir Nikolić je priznao da je učestvovao u koordinaciji i organizovanju operacije vojske bosanskih Srba čiji je cilj bio pogubljenje više od 7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana i prisilno premještanje više hiljada žena i djece na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Pretresno vijeće ga je za taj zločin osudilo na 27 godina zatvora.

Momir Nikolić, pomoćnik komandanta za bezbjednost i obavještajne poslove Bratunačke brigade vojske bosanskih Srba, danas je prebačen u Finsku na izdržavanje kazne od 20 godina zatvora.

Dana 7. maja 2003., Momir Nikolić se potvrdno izjasnio o krivici za progon civila bosanskih Muslimana u Srebrenici 1995. Konkretno, Momir Nikolić je priznao da je učestvovao u koordinaciji i organizovanju operacije vojske bosanskih Srba čiji je cilj bio pogubljenje više od 7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana i prisilno premještanje više hiljada žena i djece prisilno premjesti na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Pretresno vijeće ga je za taj zločin osudilo na 27 godina zatvora.

Momir Nikolić je uložio žalbu na kaznu tvrdeći da je Pretresno vijeće pogriješilo prilikom odmjeravanja kazne i podnio je dvanaest žalbenih osnova. Dana 8. marta 2006., Žalbeno vijeće je prihvatilo tri žalbena osnova i smanjilo mu kaznu na 20 godina.

Za potpunu informaciju o predmetu, podaci o predmetu su dostupni na Internet stranici Međunarodnog suda na sljedećoj adresi: http://www.icty.org/cases/party/746/4

Druge osuđene osobe prebačene na izdržavanje kazni
Još dvadeset i pet osuđenih osoba nalaze se na izdržavanju kazni: Duško Sikirica, Mitar Vasiljević, Dario Kordić i Zoran Žigić u Austriji; Duško Tadić i Dragoljub Kunarac u Njemačkoj; Vladimir Šantić i Darko Mrđa u Španiji; Zoran Vuković, Radomir Kovač i Dragan Obrenović u Norveškoj; Dragan Nikolić, Goran Jelisić i Milorad Krnojelac u Italiji; Biljana Plavšić i Miroslav Deronjić u Švedskoj; Hazim Delić i Esad Landžo u Finskoj; Ranko Češić i Miodrag Jokić u Danskoj; Predrag Banović, Mlađo Radić i Milomir Stakić u Francuskoj, Radislav Krstić i Blagoje Simić u Velikoj Britaniji.
 

***
 

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org